Salariile brute plătite lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în 2010 au totalizat 46,9 miliarde de euro. Mobilitatea lucrătorilor a fost identificată drept unul dintre factorii esențiali care pot stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa. Cu toate acestea, obstacolele fiscale constituie în continuare unul dintre factorii principali care îi descurajează pe cetățeni să își caute un loc de muncă într-un alt stat membru.
Având în vedere această situație, pe parcursul anului 2012, Comisia Europeană va efectua o evaluare cuprinzătoare a impozitelor naționale directe pentru a stabili dacă acestea creează dezavantaje pentru cetățenii care locuiesc într-un stat membru și lucrează în altul. În cazul în care se constată discriminări sau încălcări ale libertăților fundamentale ale cetățenilor UE, Comisia le va semnala autorităților naționale și va insista să se efectueze modificările necesare. Dacă problemele nu se vor remedia, Comisia va iniția împotriva statelor membre în cauză proceduri pentru încălcarea legislației.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Normele UE sunt clare: toți cetățenii UE trebuie să fie tratați în mod egal în cadrul pieței unice. Nu pot exista discriminări, iar dreptul lucrătorilor la liberă circulație nu trebuie compromis. Majoritatea statelor membre respectă aceste principii de bază, dar sunt pregătit să iau toate măsurile necesare pentru a mă asigura că principiile respective sunt reflectate în normele fiscale ale tuturor statelor membre.”
Ce se verifică
Deoarece dificultățile fiscale rămân unul dintre obstacolele principale în calea mobilității transfrontaliere, Comisia lucrează pe mai multe fronturi pentru a elimina barierele pentru lucrătorii din UE, de exemplu, prin propunerile sale de abordare a dublei impozitări și, respectiv, de impulsionare a protecției pentru lucrătorii detașați.
În această din urmă inițiativă, executivul comunitar verifică:
• dacă cetățenii care câștigă o mare parte din venitul lor într-un alt stat membru sunt supuși unor impozite mai mari decât cetățenii din statul membru respectiv. În acest context, Comisia verifică dacă toate deducerile personale și familiale de care pot beneficia rezidenții se aplică în practică și non-rezidenților.
• dacă statele membre fac diferențe între propriii lor cetățeni și cetățenii din alte state membre care lucrează ocazional pe teritoriul lor, în special în ceea ce privește dreptul de deducere a cheltuielilor și aplicarea unor rate de impozitare diferite.
Comisia nu va analiza doar situația lucrătorilor salariați, ci și pe cea a liber-profesioniștilor și a pensionarilor.