„Fraudarea bugetului UE nu este o infracțiune fără victime. Este o infracțiune care îi afectează pe toți cetățenii Europei, deoarece implică banii tuturor. Întrucât Uniunea Europeană se află în mijlocul unei crize financiare mondiale, este deosebit de important să ne protejăm veniturile și să ne asigurăm că cetățenii noștri beneficiază la maximum de fondurile UE”, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă.
Hercule III
Misiunea programului Hercule III este să combată frauda, corupția și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Acesta se axează în special pe cooperarea dintre Comisie, prin intermediul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), autoritățile competente din statele membre, precum și alte instituții și organisme europene.
Programul urmărește să asigure condiții echivalente de protecție în statele membre și în toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii. Măsurile prevăzute în cadrul programului Hercule III includ: asistență tehnică și operațională, în lupta împotriva activităților ilegale transfrontaliere, pentru autoritățile însărcinate cu aplicarea legii în statele membre, precum și activități de formare profesională.
Programul anterior Hercule a înregistrat rezultate importante, cum ar fi 70 de proiecte de asistență tehnică care au finanțat cumpărarea de echipamente tehnice sofisticate pentru agențiile însărcinate cu aplicarea legii care luptă împotriva fraudei, precum și programe de formare în domeniul combaterii fraudei, de care au beneficiat mai mult de 5.300 de membri ai personalului însărcinat cu aplicarea legii.
Pericles 2020
Programul Pericles 2020 este un program de schimb, asistență și formare în vederea consolidării protecției bancnotelor și a monedelor euro, atât la nivel european, cât și la nivel mondial.
Proiectele finanțate în cadrul programului Pericles includ, printre altele, un seminar asupra strategiei Uniunii pentru protecția monedei euro în zona mediteraneană, un curs de formare privind falsificarea banilor în America Latină și o serie de schimburi de personal între autorități, atât în interiorul, cât și în afara UE.