"Membrii Consiliului au arătat că noua proiecţie pe termen scurt indică o uşoară accelerare a creşterii în termeni trimestriali a PIB în trimestrul IV 2016, inclusiv în raport cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu, urmată de o oarecare încetinire", se arată în documentul citat, publicat vineri. 

Pe de altă parte, reprezentanţii conducerii BNR sunt de părere că presiunile inflaţioniste ar putea fi amplificate de nerealizarea investiţiilor publice şi a reformelor structurale, care pot afecta potenţialul de creştere a economiei româneşti şi, în paralel cu stimularea consumului, să genereze o adâncire a deficitului de cont curent. 

"Evaluarea făcută de membrii Consiliului a evidenţiat şi prevalenţa riscurilor în sens ascendent la adresa prognozei pe termen scurt, legate de evoluţiile postelectorale, cu implicaţii asupra perspectivei mai îndepărtate a inflaţiei. S-a apreciat că riscurile la adresa perspectivei inflaţiei ar putea fi amplificate pe termen mediu de eventuala trenare în continuare a realizării investiţiilor publice şi a reformelor structurale, de natură să afecteze potenţialul de creştere a economiei româneşti, şi să conducă, în asociere cu stimularea prioritară a consumului, la o mai amplă deschidere în perspectivă a gap-ului pozitiv al PIB, dar şi a deficitului de cont curent", se mai arată în minuta BNR. 

Cu toate acestea, unii membri ai Consiliului au arătat că, deşi creşterea economică din anii 2015 şi 2016 a fost relativ înaltă şi determinată preponderent de consum, aceasta nu a condus la o creştere îngrijorătoare a deficitului de cont curent. O explicaţie în acest sens s-a referit la faptul că în structură, creşterea cererii interne a fost acoperită parţial din producţia internă. 

Pe de altă parte, datele BNR, publicate vineri, arată o adâncire a deficitului de cont curent în primele 11 luni din 2016, la 3,44 miliarde de lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, când deficitul extern a fost de 1,24 miliarde de euro. "În perioada analizată, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1,59 miliarde de euro, respectiv cu 936 de milioane de euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 309 milioane de euro, iar balanţa serviciilor un excedent mai mare cu 631 de milioane de euro", se menţionează în comunicatul băncii centrale. 

În cadrul şedinţei, Consiliul de Administraţie a discutat şi adoptat decizia de politica monetară, pe baza datelor şi analizelor privind evoluţiile macroeconomice, financiare şi monetare curente şi de perspectivă prezentate de direcţiile de specialitate şi a altor informaţii interne şi externe disponibile. 

Astfel, CA al BNR a decis, în unanimitate, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75%, menţinerea la +/- 1,5 puncte procentuale a coridorului simetric format de ratele dobânzilor la facilităţile permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit. 

AGERPRES