"Banca Naţională a României a constatat difuzarea în spaţiul virtual, respectiv pe pagina de internet a unei entităţi de tip casă de amanet şi pe website-urile unor publicaţii online, a unor informaţii care pot să inducă în eroare publicul asupra activităţii desfăşurate de entităţile de tip case de amanet. De asemenea, s-a constatat şi utilizarea de către respectiva societate, fără drept, a logo-ului BNR", se menţionează în comunicat. 

Mai mult, banca centrală menţionează faptul că entităţile de tip case de amanet sunt doar înscrise în Registrul de evidenţă al BNR, fără a fi şi supravegheate de instituţie. 

"Subliniem faptul că, potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, entităţile de tip case de amanet sunt doar înscrise în Registrul de evidenţă al BNR. Potrivit Capitolului III din Lege, Banca Naţională a României realizează, în fapt, monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general şi supravegherea prudenţială a celor înscrise în Registrul special, iar instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă nu se află sub incidenţa acestui capitol", se mai arată în comunicat. 

De asemenea, BNR menţionează faptul că Legea nr. 93/2009 prevede, la art. 7, alin. (3), că instituţiilor financiare nebancare le este interzis să folosească în denumire, antet sau în alte atribute de identificare, cuvinte şi expresii care pot induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activităţile şi operaţiunile desfăşurate. 

"Atragem atenţia asupra faptului că utilizarea neautorizată a însemnelor grafice ale Băncii Naţionale a României, de către orice persoană fizică sau juridică, în vederea promovării activităţii proprii se sancţionează în conformitate cu legea", se subliniază în comunicat. 

Astfel, Banca Naţională atrage atenţia asupra faptului că folosirea de către entităţi de tip case de amanet a unor expresii precum "Societate acreditată BNR – Bucureşti", ''Societate … sub stricta monitorizare a Băncii Naţionale a României'', şi "Societate … acreditată pentru acordarea de credite rapide de către BNR", precum şi utilizarea logo-ului sau siglei băncii centrale pentru prezentarea ori promovarea entităţilor de tip case de amanet poate induce în eroare publicul.

 AGERPRES