Banca Naţională a României a anunțat la finalul acestei săptămâni că începând cu luna septembrie 2020, a devenit membru al grupului de bănci centrale şi autorităţi de supraveghere financiară denumit Reţeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS).

Reţeaua a fost înfiinţată de către 8 bănci centrale şi autorităţi de supraveghere cu ocazia One Planet Summit, desfăşurat la Paris în decembrie 2017, pentru a consolida răspunsul global în realizarea obiectivelor Acordului de la Paris, această reţea înregistrând în prezent un număr de 72 de membri şi 13 observatori.

Care este scopul NGFSB

În ceea ce privește scopul, NGFS îşi propune să contribuie la analiza şi gestionarea riscurilor de mediu şi climatice şi să mobilizeze finanţări care să susţină tranziţia spre o economie durabilă.

Un lucru important de menționat este faptul că în ultimii ani, BNR a acordat o atenţie aparte analizelor şi demersurilor de cercetare care vizează problematica riscurilor financiare asociate schimbărilor climatice, urmărind permanent ultimele evoluţii din acest domeniu în cadrul forurilor internaţionale la care participă.

Mai mult de atât, BNR a întreprins acţiuni de identificare, dezvoltare şi utilizare a unor instrumente specifice de analiză a riscurilor provenite din sfera schimbărilor climatice, ca parte a cadrului de politici privind stabilitatea financiară şi a organizat în cooperare cu Fondul Monetar Internaţional o sesiune specială privind riscurile climatice şi implicaţiile acestora asupra stabilităţii financiare în cadrul ediţiei din anul 2019 a Seminarului regional anual de stabilitate financiară, mai menționează sursa citată.