Această descreştere s-a realizat în principal pe seama diminuării deţinerilor de acţiuni şi alte participaţii ale statului, care au scăzut cu 1 punct procentual, până la 10,5% din PIB. Creanţele comerciale au scăzut cu 0,9 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 7,6% ca pondere în PIB. Depozitele administraţiei publice au crescut cu 0,7 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 5,9% din PIB, se precizează în analiza BNR.

În aceeaşi perioadă, angajamentele sectorului 'Administraţia publică' s-au micşorat ca pondere în Produsul Intern Brut la 45,1% la finele trimestrului IV 2013 faţă de finele trimestrului IV 2012, când reprezentau 46,5%, conform datelor BNR. Împrumuturile au scăzut cu 1,2 puncte procentuale, astfel încât reprezentau 12,7% din PIB la finele trimestrului IV 2013, iar datoriile comerciale s-au diminuat cu 1,2 puncte procentuale, până la 5,8% din PIB în ultimele trei luni ale anului trecut. Titlurile în lei şi valută au crescut cu 1,1 puncte procentuale pe seama emiterii de noi titluri în lei şi în valută, pe termen lung, ajungând la un nivel de 25,8% din PIB.

În trimestrul IV 2013 sectorul 'Administraţia publică' a prezentat un necesar de finanţare de 1,6% din PIB, mai redus comparativ cu trimestrul IV 2012, când a reprezentat 2% din PIB, se mai arată în analiza BNR.

Pe subsectoare, valoarea creanţelor din Administraţia centrală şi Administraţiile sistemelor de asigurări sociale a scăzut la 23,4 % faţă de 24,4% şi respectiv la 2,3% faţă de 2,4%, în timp ce în cazul subsectorului 'Administraţia locală' s-a menţinut aproximativ la acelaşi nivel de 1,5% din PIB.

Valoarea angajamentelor s-a diminuat la nivelul tuturor subsectoarelor, la 41,8% faţă de 42,2% în Administraţia centrală, în Administraţia locală' la 4,1% faţă de 4,6% şi în Administraţiile sistemelor de asigurări sociale la 1,2% faţă de 1,8% din PIB.

În trimestrul IV 2013, subsectoarele Administraţia centrală şi Administraţia locală au prezentat un necesar net de finanţare de 1,4%, respectiv de 0,3% din PIB, nivele mai reduse faţă de necesarul de finanţare înregistrat în trimestrul IV 2012 (1,7% şi respectiv 0,6%). Subsectorul Administraţiile sistemelor de asigurări sociale a prezentat o capacitate de finanţare de 0,1% în trimestrul IV 2013, care este în scădere comparativ cu cea aferentă trimestrului IV 2012 (0,3%). (Sursa: Agerpres)