Cota de TVA de 9% pentru berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10, însemnând berea la draft, intră în vigoare pe 10 august, după ce, în Monitorul Oficial din data de 7 iulie, a fost publicată legea 187/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Actul normativ precizează că prevederile referitoare la cota de TVA pentru bere intră în vigoare la 30 de zile de la publicare, însemnând 10 august.

Noi criterii pentru PFA, PFI, profesii libere, drepturi de autor

Acelaşi act normativ introduce 7 criterii pentru încadrarea în activităţile independente. În cazul în care persoana care desfăşoară activitatea independentă nu respectă cel puţin 4 din cele 7 criterii riscă să fie reîncadrată, în urma unui control al fiscului, ca activitatea dependentă, adică salariată. Legea nu prevede un termen pentru intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la activităţi independente. Prin urmare, conform normelor de tehnică legislativă, reglementările intră în vigoare la 3 zile de la publicare, pe 10 iulie.

Despre reîncadrarea activităţilor independente, controalele ANAF şi taxarea acestora, Capital a scris, în detaliu, aici:

Reîncadrarea activităţii înseamnă plata retroactivă – de la data controlului, care emite o decizie de impunere, în urmă, până pe 10 iulie 2015, data intrării în vigoare a noilor criterii– a impozitelor şi contribuţiilor ca pentru salarii, precum şi a accesoriilor, de 18,5% pe an. În prezent, rata efectivă de impozitare pentru activităţi independente este de circa 25%, în timp ce pentru salarii este de circa 75%.

Actul normativ defineşte activitatea independentă  astfel: orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:

4.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;

4.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;

4.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;

4.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;

4.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;

4.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;

4.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.