Dezvoltat în contextul "Iniţiativei de la Viena", acest plan de acţiune destinat sprijinirii relansării şi creşterii economice în Europa Centrală şi de Est ‘este un răspuns direct la impactul continuu al problemelor din zona euro asupra economiilor din Europa emergentă’, au anunţat cele trei instituţii financiare internaţionale într-un comunicat comun.

BEI s-a angajat să ofere un sprijin de cel puţin 20 de miliarde de euro care va consta în credite pe termen lung acordate în principal IMM-urilor, proiectelor din domeniul energiei regenerabile şi îmbunătăţirii eficienţei energetice, inovaţiei şi convergenţei. "Cred că fiecare din instituţiile noastre, în domeniul său de expertiză, poate contribui la o creştere sustenabilă în Europa Centrală şi de Sud-Est", a declarat preşedintele BEI, Werner Hoyer.

Alte aproximativ 6,5 miliarde de euro ar urma să fie furnizate de instituţiile din cadrul Băncii Mondiale. "Criza economică şi financiară din Europa continuă să ameninţe creşterea economică şi locurile de muncă din Europa Centrală şi de Sud-Est. Sprijin cooperarea cu BEI şi BERD pentru a ajuta aceste ţări să facă faţă crizei din zona euro", a declarat preşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim.

De asemenea, BERD se aşteaptă să ofere un sprijin de patru miliarde de euro sub formă de împrumuturi şi finanţarea schimburilor comerciale. "În timp ce atenţia lumii este îndreptată spre problemele din Europa Occidentală, necesităţile legitime ale Europei emergente nu trebuie să fie neglijate. Noile state membre ale UE şi statele candidate suferă din nou de pe urma problemelor care nu le-au creat", a declarat preşedintele BERD, Suma Chakrabarti.

De acest sprijin financiar vor beneficia Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Macedonia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia. Fiecare din cele trei instituţii financiare internaţionale se va concentra pe un grup specific de ţări, în funcţie de mandatul lor şi strategiile lor pentru ţările respective.

Noua iniţiativă vine după un prim plan lansat în 2009-2010, când instituţiile financiare internaţionale au contribuit cu 24,5 miliarde de euro pentru a ajuta ţările din Europa Centrală şi de Est să facă faţă crizei.