Directiva 17 adresează creditele garantate și oferă clienților anumite drepturi, completând cadrul legislativ în vigoare. Ordonanța nu are caracter retroactiv, astfel băncile rămân principalele responsabile în identificarea unor soluții sustenabile pentru clienți.  

Printre măsurile care vor fi luate pe parcursul derulării creditului se numără: 

– obligația de a informa clienții cu privire la variațiile de curs valutar și dobânzi

– limitarea dobânzilor penalizatoare în caz de restanță

– eliminarea dobânzii penalizatoare de la momentul începerii executării silite

Măsuri pre-contractuale:

– standardizarea ofertelor de credite garantate, astfel încât clienții să beneficieze de oferte transparente și complete, având posibilitatea de a compara și selecta cea mai bună dintre acestea

– evaluarea imobilului de către evaluatori membri ANEVAR, nu doar de către evaluatori agregați de bancă