"Profitul net al BCE este distribuit băncilor centrale naţionale din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 988 milioane euro, la data de 31 ianuarie 2018. În şedinţa de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, totalizând 287 de milioane de euro, la data de 23 februarie 2018", precizează BCE, potrivit Agerpres. 

Instituţia de la Frankfurt a precizat că veniturile nete din dobânzi au totalizat 1,812 miliarde euro în anul 2017 (faţă de 1,648 miliarde euro în 2016). Veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă au ajuns la 534 de milioane euro, datorită creşterii înregistrate de veniturile din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de active au sporit cu 140 de milioane euro, până la 575 de milioane euro, în urma continuării achiziţiilor de titluri de valoare în cadrul acestui program. În schimb, ca urmare a răscumpărărilor, veniturile nete din dobânzi generate de programul destinat pieţelor titlurilor de valoare s-au redus la 447 de milioane euro (faţă de 520 de milioane euro în 2016). Veniturile din dobânzi ale BCE generate de deţinerile sale de obligaţiuni guvernamentale elene achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare s-au cifrat la 154 de milioane euro (faţă de 185 de milioane euro în anul anterior). 

Câştigurile realizate din operaţiuni financiare au scăzut la 161 de milioane euro (faţă de 225 de milioane euro în 2016). Diminuarea consemnată de câştigurile nete realizate a fost cauzată, în principal, de câştigurile de preţ mai mici aferente titlurilor de valoare exprimate în dolari SUA. 

Taxele percepute entităţilor supravegheate s-au ridicat la 437 de milioane euro (faţă de 382 de milioane euro în 2016). Scopul acestor taxe este recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de supraveghere. Majorarea înregistrată în anul 2017 se referă, în principal, la activităţile asociate analizei ţintite a modelelor interne şi la creşterea numărului de angajaţi din cadrul Supravegherii bancare a BCE. 

Pe de altă parte, cheltuielile totale de personal şi alte cheltuieli administrative ale BCE s-au majorat la 535 de milioane de euro (faţă de 467 de milioane de euro în anul 2016) şi, respectiv, 539 de milioane de euro (faţă de 487 de milioane de euro în anul anterior), în principal pe seama creşterii cheltuielilor aferente atribuţiilor de supraveghere ale BCE. 

Volumul total al bilanţului BCE a sporit cu 19%, până la 414 miliarde euro (faţă de 349 de miliarde euro în 2016). Această creştere s-a datorat aproape exclusiv titlurilor de valoare achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de active.