Baroul București, despre cazul Laurei Vicol

Mai mult, șeful Baroului București, avocatul Ion Dragne, a explicat că Consiliul Baroului București atrage atenția cu privire la persistența greșelii de a fi identificat avocatul cu clientul său și de a se nega, pe această cale, avocatului dreptul de  a-și exercita profesia în mod liber, precum și dreptul de a fi ales.

„Distinct de aceasta, analizând pozițiile publice ale unor oameni politici, precum și articole în legătură cu alegerea unui avocat în funcția de conducere a unei comisii din cadrul Parlamentului României, Consiliul Baroului București atrage atenția cu privire la persistența greșelii de a fi identificat avocatul cu clientul său și de a se nega, pe această cale, avocatului dreptul de  a-și exercita profesia în mod liber, precum și dreptul de a fi ales, garantat de Constituția României”, se spune într-o declarație semnată de șeful Baroului București, avocatul Ion Dragne.

Baroul București solicită încetarea utilizării principiilor și noțiunilor care țin de exercițiul profesiei de avocat

De asemenea, Baroul București solicită tuturor persoanelor care induc în dezbaterea politică sau publică idei contrare ordinii de drept și statutului profesional al avocatului într-o societate democratică, să înceteze utilizarea principiilor și noțiunilor care țin de exercițiul profesiei de avocat, potrivit declarației respectivă.

„Recunoscând și promovând libertatea de opinie, Baroul București solicită tuturor persoanelor care induc în dezbaterea politică sau publică idei contrare ordinii de drept și statutului profesional al avocatului într-o societate democratică, să înceteze utilizarea principiilor și noțiunilor care țin de exercițiul profesiei de avocat – relația acestuia cu clientul, independența profesiei, dreptul oricărei persoane la apărare etc.- în scopuri contrare profesiei de avocat. Baroul București susține implicarea avocaților în viața socială și în activitatea politică, cu convingerea că, prin formarea lor, precum și în raport de principiile care guvernează exercitarea profesiei, avocații pot aduce o contribuție importantă la buna funcționare a statului de drept și la respectarea libertăților fundamentale ale cetățenilor”, se mai spune în declarație.