Având în vedere numeroasele articole de presă apărute cu privire doamna Avocat Laura Vicol, în care aceasta este indentificată cu apelative ce aduc atingere reputației sale profesionale, precum „avocat al interlopilor”, „avocat al crimei organizate”, etc, se arată într-un comunicat.

În acest context, Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România:

  • Își exprimă întreaga solidaritate cu doamna Avocat Laura Vicol, membru al Baroului București și al Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu o experiență în profesia juridică, de mai bine de 20 de ani;
  • Salută și felicită alegerea doamnei Avocat Laura Vicol pentru demnitatea de Președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților și își manifestă întreaga încredere în conduita și caracterul său în apărarea principiilor statului de drept;
  • Dezavuează și condamnă promovarea și preluarea de către media, a acestor tipuri de exprimări denigratoare, cu potențialul de a denatura percepția publicului cititor asupra rolului avocatului, dar și asupra colegei noastre.

De menționat este faptul că faptul că Laura Vicol a fost aleasă ca membru al Camerei Deputaților prin votul și susținerea și încrederea cetățenilor, la fel cum a fost aleasă cu o largă majoritate de către membrii Comisiei Juridice, prin meritul său și al partidului  din partea căruia a candidat.

„În aceeași măsură, atragem atenția asupra faptului că Avocatul, ca profesionist, este un apărător al drepturilor și libertăților cetățenilor, o garanție a statului de drept și un apărător al democrației. În desfășurarea activității sale, indiferent de calitatea unui cetățean acuzat de o faptă penală, avocatul este dator în respectarea și asigurarea dreptului la apărare și al secretului profesional. 

Un avocat profesionist cu principii

De asemenea, a interpreta aleatoriu, desprins din context, modul în care Avocatul, ca profesionist, alege strategia juridică în cadrul unui dosar, modul în care acesta înțelege să relaționeze cu clientul sau adversarii clientului său, pot constitui false ipoteze, neadevărate, asupra integrității profesionale în asigurarea dreptului la apărare.

Negarea unor principii, precum dreptul la apărare, secretul profesional ș.a., respectiv denigrarea profesionistului – Avocat, pentru exercitarea profesiei sale, reprezintă în fapt, premizele promovării unor principii totalitare. 

Apreciem că articolele de presă publicate în ultima perioadă, cu privire la clienții Avocatului Laura Vicol și dosarele în care aceasta a apărat drepturile și libertățile unor inculpați, au un caracter denigrator nejustificat în general, în raport de principiile profesiei de avocat și în particular, în raport de profesionalismul apărătorului angajat, prin alegerea individuală, liberă, a clientului.   

Reiterăm sentimentul de solidaritate față de colega noastră, membru al Baroului București, Laura-Cătălina Vicol și salutăm alegerea unui număr cât mai numeros de alegere în diverse demnități, a profesioniștilor – Avocați, în Parlamentul României, cu speranța unui stat democratic, în care respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului să fie nu doar un deziderat, ci o realitate”, precizează sursa citată.