Vicepremierul Raluca Turcan anunță că Educația din România va beneficia de investiții masive în următorii ani. Toti banii vin din fonduri europene, mai precizează Turcan, prin Exercițiul financiar multianual și Programul Național de Recuperare și Reziliență.

„Educația va beneficia de investiții de peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, în următorii ani.

Vom sprijini proiecte care să crească calitatea actului educațional, să aducă echitate în întreg sistemul de învățământ, să sprijine incluziunea și să premieze performanța în educație cu bani europeni. Este nevoie doar de oameni pricepuți și dedicați – și nu superficiali! Avem resurse financiare pentru a pune în practică România Educată! Aceste resurse vin pe două direcții din fondurile europene: Exercițiul financiar multianual și Programul Național de Recuperare și Reziliență. Lor li se adaugă bugetul de stat.

Prin PNRR, investim 1,05 mld. euro în:

– Campusuri școlare pentru învățământul profesional și tehnic, inclusiv laboratoare / ateliere școlare;

– Colegii naționale de educație bazată pe inovație;

– Modernizarea bazelor materiale destinate formării competențelor tehnice la studenți.

În complementaritate, din programele operaționale (coeziune) investim 3,64 mld. euro în:

Construirea și renovarea de creșe și grădinițe și creșterea accesului la educație pentru cât mai mulți copii;
– Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin programe precum: Masa la Școală, After-School, cursuri remediale, consiliere școlară și oferirea celor mai bune condiții în clase elevilor și profesorilor;

– Consilierea în carieră și dezvoltarea unor programe școlare care să răspundă cerințelor pieței muncii;

– învățământul profesional și tehnic;

– Creșterea accesului pe piața muncii a tuturor tinerilor, inclusiv prin constituirea unor Centre de Învățământ

Profesional la nivelul regiunilor țării;

– Corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii;

– Susținerea antreprenoriatului și economiei sociale;

– Formare și educația pe tot parcursul vieții.

Reamintesc că, până în acest moment, am investit 400 de milioane de euro în tablete și conectare la internet, containere pentru mediul rural, programe de dezvoltare pentru mediul rural.

Pe lângă aceste fonduri, vom aloca, prin Programul Operațional pentru Incluziune și Demnitate Socială, fonduri pentru sprijinirea copiilor din comunitățile vulnerabile, în vederea reducerii inechităților sociale”, a transmis Raluca Turcan într-o postare pe Facebook.