Veşti foarte bune pentru fermierii din România! APIA anunţă că demarează Campania de plată în avans.

Finanţare totală de peste 1 miliard de euro

Mai exact, începând de luni, 18 octombrie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021.

Perioada de acordare a avansului este 18 octombrie 2021 – 30 noiembrie 2021. În această perioadă, APIA îşi propune să finanţeze fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro.

Vorbim aici atât despre schemele finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât şi despre măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

„În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70% în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”, transmite Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin intermediul unui comunicat de presă.

Plăţile pentru apicultorii beneficiari în cadrul Programului Naţional Apicol au fost deja efectuate

Săptămâna trecută, APIA anunţa că a efectuat plățile către beneficiarii Programului Naţional Apicol (PNA) pentru anul 2021.

Prin Hotărârea de Guvern nr.339/2020 privind aprobarea PNA pentru perioada 2020-2022, s-a stabilit că valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2021 este de 59.215 mii lei, 50% reprezentând contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale.

Această sumă a fost integral plătită unui număr de 7.083 apicultori declarați eligibili și 14 forme asociative legal constituite, au transmis reprezentanţii APIA.

Măsurile/acţiunile cuprinse în Program pentru care s-a plătit sprijin financiar în anul 2021:

  • asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;
  • combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei – achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei;
  • raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral;
  • măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;
  • îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă – decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii.

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.