Pe perioada crizei, multe companii au înlocuit creditele bancare cu refinanţările de la societăţile-mamă şi, într-o mai mică măsură, cu emisiunile de obligaţiuni. Companiile care au experimentat o reducere masivă privind acordarea creditelor pe perioada crizei sunt aceleaşi care au înregistrat o ajustare puternică a costurilor de personal pentru a-şi depăşi problemele de lichiditate. În urma crizei, activităţile de investiţii în sectoarele cu cel mai mare leverage au rămas substanţial în urma celor mai puţin dependente.
„Conform unui sondaj UniCredit, efectuat pe mai mult de 12.000 de companii din 16 ţări din ECE, disponibilitatea băncilor de a oferi o finanţare suficientă s-a îmbunătăţit pe parcursul anului 2011 în contextul unei cereri scăzute”, declară Fabio Mucci, „Pe o scară de la 1 la 5, unde 5 este nota maximă, subiecţii au cotat banca cu o notă medie de 3.77 în 2011, comparativ cu 3.67 în anul anterior.
În orice caz, într-un sondaj complementar, majoritatea întreprinderilor au raportat o înăsprire a condiţiilor pentru acordarea de credite în 2011, costul de credit şi cerinţele de colateral fiind considerate obstacolele principale pentru accesul la credit. Factorii cu privire la cerere joacă de asemenea un rol important, întrucât  44 % din companii au declarat "nu am nevoie" printre principalele motive de a nu aplica pentru un credit.
Segmentul corporativ rămâne cel mai atractiv segment de afaceri în ECE întrucât nivelul de îndatorare este sub media ţărilor din Europa Occidentală, cu un potenţial neexploatat în special în domeniul afacerilor transfrontaliere. Creditele corporative reprezintă în EMU aproximativ 50% din PIB-ul regional, în vreme ce în Turcia însumează 32 de procente, în Rusia 28 de procente, iar în Republica Cehă 21 de procente.