Deficitul contului curent în perioada ianuarie – februarie 2012 a fost finanţat în proporţie de 38,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 253 milioane euro (faţă de 325 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 410 milioane euro, iar creditele intra-grup au înregistrat o valoare negativă de 157 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75,499 miliarde euro la 29 februarie 2012 (77,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,1 la sută faţă de 31 decembrie 2011, iar cea pe termen scurt atingea nivelul de 22,488 miliarde euro (22,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,5 la sută.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 25 la sută în perioada ianuarie – februarie 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 29 februarie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.