Taxa auto, în forma în care ea există în România, contravine dispoziţiilor comunităţii europene şi poate fi, prin urmare, contestată de persoanele care au fost nevoite să o plătească. Aceasta este concluzia pe care o trage, pentru Capital, Carmen Diaconu, avocat la Olteanu şi Asociaţii. Afirmaţia este bazată nu doar pe interpretări ale legii ci şi pe jurisprudenţa europeană şi locală.
Există deja mai multe cazuri în care persoane care au achitat taxa auto s-au îndreptat împotriva statului şi au câştigat recuperându-şi astfel banii plătiţi.
“Prin raportare la dispoziţiile comunităţii europene taxa auto este considerată nelegală în ceea ce priveşte autoturismele second – hand. În ceea ce priveşte aplicarea acestei taxe la autoturismele noi, nelegalitatea acesteia rezultă din încălcarea dispoziţiilor legale din dreptul intern. În primul rand, taxa de poluare, astfel cum este reglementată prin Legea nr.9/2012 nu respectă principiul <<poluatorul plăteşte>>, deoarece nu toţi cei care poluează plătesc această taxă. Apoi, nu trebuie să uităm care este rolul şi menirea unei taxe, în sensul că taxa este datorată de un contribuabil pentru serviciul prestat în folosul lui de instituţiile statului. Ori, în acest caz, instituţiile statului, fără a îndeplini un act sau serviciu în folosul cetăţenilor, percep o sumă de bani cu titlu de taxă. Nu în ultimul rând, discriminarea care se crează ca urmare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de judecată prin care se admit cererile de restituire a taxei de primă înmatriculare achitată pentru autoturismele provenite din spaţiul comunitar,faţă de persoanele care au înmatriculat autovehicule noi pe acelaşi teritoriu al României.”, explică avocatul.

Schimbări doar de formă. Taxă nelegală în esenţă

Taxa auto, denumită iniţial “taxă de primă înmatriculare” a fost introdusă pentru prima dată în România la începutul anului 2007 şi a fost contestată de la bun început. În cei cinci ani care au trecut de atunci, după mai multe modificări, autorităţile nu au reuşit încă să găsească o formă care să respecte regulile instituite la nivel comunitar.
Prima variantă a taxei auto şi-a atras imediat dezaprobarea Comisiei Europene care a declanşat în martie 2007 procedurile legale împotriva României.
Comisia a cerut expres modificarea sistemului de taxare a autovehiculelor, argumentând că reglementările actuale sunt discriminatorii în cazul autoturismelor second-hand importate din alte state ale blocului comunitar.
“Deşi prin Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2008 au fost abrogate articolele din Codul Fiscal, considerate ca fiind contrare dreptului comunitar, privind instituirea aşa zisei taxe de primă înmatriculare, noul act normativ nu a făcut altceva decât să redenumească taxa, transformând-o în taxă de poluare. Astfel, taxa de primă înmatriculare s-a transformat în taxă de poluare, cu o aplicabilitate mai restrânsă şi instituită cu scopul de a taxa poluarea produselor de autoturismele înmatriculate în România dupa data de 1 iulie 2008, potrivit criteriilor alese pentru determinarea acestei taxe.
Legalitatea celei de a doua variante a taxei de primă înmatriculare a fost tranşată de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, care prin hotărârile pronunţate în cauzele Ioan Tatu contra României şi Nisipeanu contra României a stabilit că a doua variantă a taxei, în oricare dinntre formele ei, contravine dispoziţiilor comunitare.În faţa presiunilor Comunităţii Europene, Guvernul României abrogă Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2008 şi adoptă, în schimb, Legea nr. 9/2012.  Noua lege, nu numai că nu se corelează cu dispoziţiile comunitare, însă este discriminatorie, încălcând în mod vădit principiul <<poluatorul plăteşte>>. “, arată Carmen Diaconu.