Proiectele pot fi depuse în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă. Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 a fost lansat pe 1 aprilie de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management a programului. 

"Am lansat astăzi un apel de proiecte POR foarte aşteptat, cu un buget de 97,35 milioane de euro, care va finanţa investiţii în infrastructura de turism. Acest al cincilea apel de proiecte are ca scop dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică în vederea creşterii numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice", a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu, conform sursei citate. 

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanţare unităţile administrativ-teritoriale şi parteneriatele între acestea. Investiţiile vor fi prioritizate în funcţie de maturitate şi de localizarea acestora în staţiuni turistice sau în staţiuni turistice balneare, climatice, balneoclimatice. 

Cererea de finanţare se va transmite/ depune la sediul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. În colet va fi inclus un CD cu forma scanată a cererii de finanţare, inclusiv anexele acesteia în format PDF. 

După ce aplicaţia electronică MySMIS va fi operaţională, MDRAP va publica un anunţ pe site-ul www.inforegio.ro, va întrerupe depunerea cererilor de finanţare şi va introduce noul sistem de depunere. Versiunea finală a Ghidului Solicitantului este publicată pe site-ul programului. 

Valoarea minimă totală a proiectelor este 100.000 de euro, iar valoarea maximă totală este de 5.000.000 de euro. 

Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt pentru toate regiunile de dezvoltare (cu excepţia Bucureşti-Ilfov). Maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanţare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanţare din bugetul de stat. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Activităţile finanţabile sunt: crearea/ reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru biciclişti, trotuarelor; crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ amenajarea spaţiilor verzi, realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi; amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale. 

Sunt finanţabile şi construirea/ modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare/ filmare/ fotografiere, posturilor salvamont/ salvamar; dotarea cu mobilier urban; marcajul traseelor turistice, trasee tematice; crearea de facilităţi pentru recreare/ agrement pe terenurile amenajate; instalarea de Wi-Fi în spaţiile publice; construirea de piste pentru cicloturism, reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, dezvoltarea reţelelor de captare şi/ sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic etc. 

Indicatorii de realizare sunt 10.100 metri pătraţi de suprafaţă spaţii deschise/ clădiri create/ reabilitate în staţiuni turistice, respectiv 10.000 de vizite/an creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural şi natural şi la atracţiile care beneficiază de sprijin.

Sursa> Agerpres