Prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a previzionat pentru acest an realizarea unor venituri de 1.737.000 mii lei, din care 1.542.000 mii lei sunt venituri pe care AVAS îşi propune să le obţină din activitatea de privatizare şi administrare a participaţiilor statului.

În  Programul de privatizare al AVAS pentru acest an sunt incluse 283 de societăţi comerciale. AVAS vinde pachetele majoritare de acţiuni la peste 50 de societăţi, restul până la 283 fiind pachete minoritare.

Programul pentru primul trimestru al anului cuprinde 75 de societăţi comerciale, dintre care 20 de pachete majoritare şi 55 de pachete minoritare de acţiuni. Din cele 20 de societăţi, şase au deja cumpărători selectaţi urmând negocierea şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Este vorba despre societăţile: Master Bucureşti – pentru care ofertantul selectat este Asociaţia salariaţilor PAS MASTER si SC RĂDĂCINI SRL; Casstil Bucureşti – pentru care ofertantul selectat este Asociaţia formată din SC VESTA INVESTMENT SRL şi Spirea Letiţia Astrid; SPID Târgu Mureş – pentru care ofertantul adjudecatar este SC AUTO TUDOR TS SRL Cluj ; Olimp Estival 2002 Olimp – pentru care ofertantul adjudecatar este SC UNITA TURISM HOLDING SA ; Industrializarea Laptelui Bistriţa– pentru care ofertantul adjudecatar este Consorţiul NGA PROIECT şi Iprochim Bucureşti.

Alte 14 societăţi vor fi lansate la privatizare: Termoproiect Iaşi (100%), Institutul Naţional al Lemnului Bucureşti (100%), I.P.I.U. – Consulting Engineering Bucureşti (100%), I.C.S.I.T.P.M.L Craiova (90,63%), Avioane Craiova (80,94%), Institutul

Naţional al Sticlei (75,14%), IAR Braşov (64,89%), Uzina Mecanică Bucureşti (63,40%), INAR Braşov (57,11%), Cuprumin Abrud. (100%), Moldomin Moldova Nouă (100%), Arsenal Reşiţa (100%), Carfil Braşov (100%), Cepiem Bucureşti (56,48%).

Tot în primul trimestru sunt incluse în Programul de privatizare 55 de pachete minoritare. Pentru 12 dintre ele urmează să fie încheiate contractele de vânzare – cumpărare, privatizarea acestora fiind deja demarată. Pentru SC MECANICA  Sebeş – ofertantul este Pădurean Nicolae, celelalte societăţi fiind: Comfruct Deva Hunedoara, Habitat Proiect Iaşi, Milcovul Focşani, Iaşitex Iaşi, Industrie Mică şi Servicii Sintimbru Alba, Izopa Cluj Napoca, Fabrica de Scule Râşnov, Silvania Forest  Satu Mare, Transgex Sinmartin – Bihor, Minmetal Constaţa, Turbomecanica Bucureşti. Pentru 42 de pachete minoritare de acţiuni  vor fi lansate oferte de vânzare de acţiuni. Pachetul de acţiuni reprezentând 29,9368% din capitalul social al  S.C. RETEZAT S.A. Sibiu a fost privatizat prin metoda ofertă publică secundară de vânzare.

Metoda care va fi aplicată pentru privatizarea celor mai multe societăţi cu capital majoritar de stat, în 2008, este licitaţia cu strigare.

Programul de privatizare pentru acest an include toate societăţile privatizabile din portofoliul AVAS. Nu au fost incluse în listă acele societăţi din domeniul energetic, care fac parte din Strategia Guvernului de constituire  a unei societăţi energetice integrate pe verticală.

Data: 24 ianuarie 2008

Sursa: AVAS