Într-o scrisoare transmisă de cele două organizaţii în atenţia Guvernului României, respectiv a premierului Victor Ponta şi a ministrului Transporturilor, Iulian Matache, cele două organizaţii solicită autorităţilor stabilirea unei strategii comerciale şi de dezvoltare unitară, în vederea atragerii traficului de mărfuri şi creşterii atractivităţii acestuia în comparaţie cu porturile concurente. 

'În contextul în care Portul Constanţa reprezintă un obiectiv economic strategic şi de importanţă naţională, fiind principalul port naţional al României şi al şaselea mare port al Europei, considerăm că identificarea şi aplicarea unor soluţii privind problemele portuare reprezintă nu doar o necesitate, ci o prioritate a statului român', se arată în scrisoare. 

Semnatarii afirmă că traficul pe grupe de mărfuri în Portul Constanţa este în scădere, evoluţie în avantajul altor porturi europene şi acuză 'variaţiunile haotice ale anumitor mărfuri tranzitate', ce duce la instabilitate economică, datorită managementului deficitar şi abuziv al APC. 

Scrisoarea aminteşte şi faptul că atât concluziile Raportului de Control nr. 22539/09.06.2015 întocmit de către Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, privind activitatea CN 'Administraţia Porturilor Maritime' S.A. Constanţa desfăşurată în perioada 2012 – 2015, cât şi concluziile Raportului de control nr. 7879/485/03.03.2014 al Curţii de Conturi a României (Camera de Conturi Constanţa) urmare a acţiunii de control efectuată la aceeaşi entitate în anul 2014, au constatat deficienţe privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, deficienţe privind modul de asigurare a urmăririi derulării contractelor, achiziţionare de servicii cu încălcarea prevederilor legale etc.; 

De asemenea, semnatarii scrisorii deschise afirmă şi faptul că există o recomandare privind sesizarea organelor de urmărire penală, având în vedere indiciile de săvârşire a unor fapte de natură penală de către reprezentanţii companiei naţionale. 

Cele două organizaţii precizează, în document, că nu a fost implementată procedura de subconcesiune, deşi aceasta este reglementată legislativ dar şi contractele de închiriere 'abuzive, nelegale şi deosebit de oneroase pentru operatorii portuari'. Ei arată, în context, că tarifele (tariful de utilizare a domeniului portuar – UDP) şi chiriile sunt majorate unilateral, arbitrar şi nefundamentat şi acuză lipsa oricărei viziuni de ansamblu referitoare la potenţialul de dezvoltare al Portului Constanţa. 

Totodată aceştia afirmă că soluţiile privind remedierea problemelor curente existente la nivelul Portului Constanta propuse de comunitatea portuară, în numeroasele memorii, memorandumuri, materiale, au rămas fără răspuns din partea autorităţilor implicate. 

AGERPRES