‘Urmărim corelarea structurii autorităţii cu volumul actual al activităţilor. De altfel, în strategia generală elaborată la începutul anului am prevăzut nu numai eficientizarea aparatului de lucru al AAAS, dar şi crearea unui nucleu profesional, puternic angajat în atingerea obiectivelor’, a afirmat preşedintele AAAS, Adrian Volintiru.

Reducerea de personal vizează, în principal, structura serviciilor suport, dar scăderi vor înregistra şi direcţiile care derulează principalele activităţi: privatizare, creanţe, insolvenţă, politici comunitare, juridică şi de control.

Propunerea a fost înaintată Guvernului şi urmează să fie aprobată în şedinţă de guvern, cel târziu săptămâna viitoare.

AAAS mai are în portofoliu 616 societăţi comerciale. Dintre acestea, 316 sunt privatizabile şi 300 neprivatizabile. Autoritatea deţine 12 participaţii majoritare şi 304 de participaţii minoritare. Un număr de 203 societăţi se află în diferite stadii ale procedurii de insolvenţă.

La începutul lunii trecute, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind unele măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului (APAPS).

Principalele modificări aduse la OUG 23/2004 se referă la schimbarea numelui instituţiei din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), în toate actele normative în vigoare, la reducerea numărului de vicepreşedinţi de la patru la trei, precum şi la definirea modului de înregistrare în contabilitate a sumelor obţinute din valorificarea creanţelor.

Totodată, se prevede includerea prevederilor referitoare la coordonarea activităţii AASS care este asigurată de ministrul Economiei, sprijinit de un Consiliu de Supraveghere şi Îndrumare a activităţii AAAS, format din cinci membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de preşedinte, al Ministerului Justiţiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice, desemnarea sau revocarea acestora făcându-se prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective.

Conform expunerii de motive, în contextul în care conturile instituţiei sunt blocate de creditori care au obţinut în instanţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile împotriva AAAS, este necesară completarea OUG 23/2004 cu prevederi legale de înregistrare într-un cont distinct a veniturilor obţinute de instituţie prin valorificarea şi recuperarea creanţelor preluate, pentru a putea fi utilizate pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri, având ca obiect creanţe deţinute împotriva AAAS, altele decât cele privind drepturi salariale, stabilite prin titluri executorii, respectiv sumele datorate păgubiţilor FNI, care au obţinut sentinţe definitive şi irevocabile, instituite cu titlu executoriu. AGERPRES