Scopul politicii turistice a UE este de a menține poziția Europei ca o destinație turistică de vârf, maximizând în același timp contribuția industriei la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă și promovând cooperarea între țările UE. În 2019, Uniunea Europeană a fost cea mai vizitată regiune din lume: se estimează că turismul reprezintă aproximativ 10% din PIB și 12% din totalul locurilor de muncă din UE, scrie EUbusiness.

Sprijinul financiar pentru turism provine în mare parte din Fondul european de dezvoltare regională (ERDF) și Fondul de coeziune (CF). Împreună, aceste două fonduri au alocat 4 miliarde EUR sectorului turistic în 2014-2020. Până în prezent, au cofinanțat aproape 10 000 de proiecte care acoperă o gamă largă de activități, de la promovare, la ospitalitate, infrastructură și dezvoltarea atracțiilor locale.

Peste 7 milioane de locuri de muncă în pericol din cauza pandemiei

În 2020, pandemia a pus în pericol peste 7 milioane de locuri de muncă în turism și multe companii și activități prin satelit sunt expuse riscului de faliment. Restricțiile de călătorie și măsurile sanitare împiedică, de asemenea, recuperarea. În prezent, UE sprijină turismul abordând criza de lichiditate din sector și propunând criterii și proceduri armonizate pentru restabilirea liberei circulații sigure și nelimitate. Mai mult, examinând modalitățile de a face industria turistică a UE mai rezistentă la șocurile economice, Comisia a identificat provocări pe termen lung legate de sustenabilitate, digitalizare și competitivitatea companiilor de turism mici și mijlocii.

„Vrem să vedem dacă banii UE pentru sector au fost cheltuiți eficient până acum”, a spus Pietro Russo, membru al ECA responsabil pentru audit. De asemenea, vom revizui măsurile luate de Comisie pentru a limita impactul negativ al crizei COVID-19 asupra turismului.”

Auditorii vor analiza activitatea Comisiei pentru a se asigura că finanțarea UE acordată prin ERDF/CF pentru investițiile publice în turism este eficientă. Aceștia vor revizui patru state membre (Ungaria, Polonia, Spania și România) pentru a examina direcționarea finanțării și o serie de proiecte publice din programele operaționale 2014-2020 selectate. În plus, vor evalua, de asemenea, o serie de proiecte publice finalizate finanțate în perioada de programare 2007-2013, pentru a vedea dacă acestea sunt încă viabile din punct de vedere economic. Rezultatele auditului – care urmează să fie publicate în al treilea trimestru al anului 2021 – sunt destinate să ofere contribuții relevante la actualizarea strategiei Comisiei pentru industria turistică a UE în perioada post-COVID.