De departe, domeniul în care privaţii au cele mai multe unităţi în proprietate este cel al medicinei stomatologice: în timp ce statul mai are doar 2.085 de cabinete stomatologice, privaţii deţin de cinci ori mai multe – 10.528.Urmează policlinicile, centrele de diagnostic şi tratament, cabinetele medicale de specialitate şi cele de medicină generală, unde mediul privat deţine în medie peste 40% din unităţi.
De la inceputul lui 2011 până acum, privaţii au deschis aproximativ 15 noi spitale. Sanador a deschis cel mai mare spital din ţară, în urma unei investiţii de 40 de milioane de euro, cu 290 de paturi, iar MedLife a deschis trei noi spitale, două în Bucureşti şi unul în Braşov. Tot în Braşov s-a deschis Spitalul Sf. Constantin, în urma unei investiţii de 20 milioane de euro, iar în Pitesti s-a deschis Muntenia Hospital, cu 20 de paturi.Scorul la spitale este deocamdată cu mult în favoarea statului, mai ales pentru că niciun spital privat nu poate asigura urgenţele. Astfel, privaţii deţin, potrivit datelor INS pentru anul trecut 97 de spitale, în timp ce statul are 367 de spitale.
Alte segmente unde statul este încă "suveran" sunt, cum am arătat mai sus, spitalele, incinte ambulatorii, dispensare medicale şi cabinete medicale de familie.
În ultimii ani, privaţii s-au extins puternic pe segmentul medicinei de laborator, pentru că spitalele de stat au început să externalizeze aceste servicii către privaţi.Alte nişe pe care se vor extinde privaţii sunt dermatologia, fizioterapia, pediatria, alergologia, ginecologia, cardiologia şi endocrinologia. 

NUMĂRUL UNITĂŢILOR SANITARE, PE FORME DE PROPRIETATE,  

ÎN ANUL 2011

 

Unităţi sanitare

Total

Public

Privat

Spitale

464

367

97

Ambulatorii integrate spitalelor şi de specialitate

414

370

44

Policlinici

262

14

248

Dispensare medicale

187

186

1

Centre de sănătate1)

18

14

4

Centre de sănătate mintală

86

86

Sanatorii TBC

2

2

Sanatorii balneare2)

9

7

2

Preventorii

2

2

Unităţi medico-sociale

64

64

Centre de diagnostic şi tratament

29

9

20

Centre medicale de specialitate

221

30

191

Cabinete medicale de medicină  generală

990

41

949

Cabinete medicale şcolare

1312

1312

Cabinete medicale studenţeşti

54

54

Cabinete medicale de familie

11211

6219

4992

Societăţi medicale civile

118

9

109

Cabinete stomatologice

12613

2085

10528

Cabinete stomatologice şcolare

433

433

Cabinete stomatologice studenţeşti

28

28

Societăţi stomatologice civile medicale

171

1

170

Cabinete medicale de specialitate

9452

1158

8294

Societăţi civile medicale de specialitate

226

13

213

Farmacii

6969

404

6565

Puncte farmaceutice

1324

53

1271

Depozite farmaceutice

286

1

285

Laboratoare medicale

3008

1736

1272

Laboratoare de tehnică  dentară

2227

328

1899

Centre de transfuzie sanguina

41

41

Alte tipuri de cabinete medicale

541

275

266

 
1) Inclusiv centre de sănătate cu paturi de spital
2) Inclusiv sanatoriile de nevroze sau de neuropsihiatrie