Furnizorii de energie electrică pot percepe comisioane de la consumatorii care renunţă la contract înainte de termen – potrivit ultimelor modificări aduse Legii energiei. Acelaşi act normativ prevede aceste taxe şi în cazul celor care schimbă furnizorul înainte de expirarea contractului. Aceste comisioane nu trebuie să depăşească însă valoarea pierderilor directe, provocate furnizorului de către clienţi.

Cele două tipuri de comisioane pe care furnizorii de energie electrică le pot percepe anumitor clienţi sunt: comisionul pentru încetarea contractului şi cel pentru schimbarea furnizorului. Ambele se referă la încetarea unui contract înainte de termen.

Pentru a fi percepute, aceste comisioane trebuie prevăzute în contractul dintre furnizor şi consumator şi să fie comunicate în mod clar clientului, înainte de semnarea contractului. În caz contrar, consumatorul casnic şi IMM-urile îşi pot schimba furnizorul când doresc.

Acest fapt obligă în special consumatorul casnic neobişnuit cu schimbările aduse de liberalizare să fie mai atent atunci când semnează un contract de furnizare şi, cel mai indicat, să studieze ofertele operatorilor pe comparatorul de preţuri de pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în energie, transmite Rador.

Ce prevede legea despre aceste comisioane?

Astfel, cele două comisioane introduse în lege sunt descrise la punctele 25 şi 26 din lege şi sunt următoarele:

25. Comision de încetare a contractului – comisionul sau penalitatea impusă clienţilor finali de către furnizori sau de către participanţii la piaţă implicaţi în agregare la încetarea unui contract de furnizare de energie electrică sau de servicii;

26. Comision pentru schimbare – comisionul sau penalitatea impusă pentru schimbarea furnizorilor sau a participanţilor la piaţă angajaţi în agregare, inclusiv comisionul de încetare a contractului, care este impus direct sau indirect clienţilor de către furnizori, de către participanţii la piaţă angajaţi în agregare sau de către operatorii de sistem.

Când pot cere furnizorii aceste comisioane?

Legat de modalitatea în care aceste comisioane pot fi aplicate de furnizorii de energie şi cuantumul lor, legea prevede că la articolul 62, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

(4) Clienţii casnici au dreptul să primească informaţii adecvate cu privire la alternativele de întrerupere a livrărilor de energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanţă în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea şi nu constituie un cost suplimentar pentru clienţii care se confruntă cu riscul întreruperii.

(5) Clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără nici un comision de schimbare.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului; b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat; c) să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.