Primele brute subscrise aferente asigurărilor generale (AG) au totalizat, în perioada menţionată, 5,78 miliarde lei, în creştere cu 1% faţă de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă (AV) au ajuns la 1,52 miliarde lei, cu 30% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 

"Chiar dacă în România piaţa asigurărilor este încă dominată de asigurările generale, respectiv de cele auto, din analiza datelor raportate de societăţile de asigurare se observă, în ultima perioadă, o creştere a segmentului asigurărilor de viaţă", se menţionează în comunicat. 

În perioada ianuarie-septembrie 2017, 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 31 de societăţi care desfăşurau activităţi de asigurare/reasigurare la data de 30 septembrie 2017. 

În ceea ce priveşte valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările obligatorii auto, aceasta a ajuns la 2,86 miliarde lei. Restul, de 94,93 milioane lei, până la totalul clasei A10 (2,96 miliarde lei), a fost reprezentat de asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi de asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. 

Rata combinată calculată pentru clasa A10 (RCA) a fost, în primele nouă luni ale anului 2017, de 96,38%. 

În cazul asigurărilor de viaţă, din totalul primelor brute subscrise (1,52 miliarde lei), cele mai mari ponderi le deţin clasele C1 – Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare şi, respectiv, C3 – Asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii şi care împreună cumulează 96% din totalul PBS pentru activitatea de asigurări de viaţă. 

Conform datelor ASF, la nivelul întregii pieţe de asigurări, numărul de contracte de asigurare în vigoare la finalul primelor nouă luni ale anului 2017 a fost de 14.066.477, în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 15%. Numărul de contracte de asigurare în vigoare la finalul trimestrului III 2017 pentru asigurările generale reprezintă 88% din totalul numărului de contracte. 

Totodată, în primele nouă luni ale anului 2017, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 3,07 miliarde lei, respectiv 2,95 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o creştere cu 12% faţă de perioada similară a anului 2016, şi 115,1 milioane lei sume plătite pentru indemnizaţii brute aferente asigurărilor de viaţă, înregistrând o creştere cu 3% faţă de perioada similară a anului 2016. 

Indemnizaţiilor brute aferente asigurărilor de viaţă li se adaugă maturităţi şi răscumpărări parţiale sau totale, în sumă de 662,52 milioane lei, valoare în creştere cu 69% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 

ASF mai precizează că, potrivit Regimului Solvabilitate II cerinţele de capital pentru societăţile de asigurare sunt mai ridicate, fiind bazate efectiv pe riscurile asumate de acestea (atât din perspectivă investiţională, cât şi din cea a subscrierilor). 

"Fondurile proprii eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate se aflau, la finalul trimestrului III 2017, la o valoare de 5,03 miliarde lei, în creştere cu 8% comparativ cu valoarea înregistrată la sfârşitul trimestrului III 2016. Ratele de acoperire a SCR (cerinţa de capital de solvabilitate) şi MCR (cerinţa minimă de capital) la nivelul pieţei, calculate ca medie ponderată a ratelor de acoperire a SCR/MCR individuale ale societăţilor de asigurare, au fost la finalul trimestrului III 2017 în valoare de 1,78, respectiv de 4, ceea ce denotă soliditatea financiară a asigurătorilor", se subliniază în comunicat. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară mai semnalează că sucursalele au cumulat, în primele nouă luni ale anului 2017, prime brute subscrise în valoare de 549 milioane lei, în creştere cu 13% comparativ aceeaşi perioadă a anului precedent. La 30 septembrie 2017, activau pe piaţa asigurărilor 11 sucursale dintre care 8 au practicat activităţi de asigurări generale şi 3 activităţi de asigurări de viaţă. 

În ceea ce priveşte brokerii de asigurare, ASF menţionează că, în urma centralizării raportărilor transmise de către aceştia, la data de 30 septembrie 2017, rezultă că valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă a fost în sumă de 4,62 miliarde lei, creşterea nominală faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 fiind de 1,25%. 

Raportat la volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, primele intermediate reprezintă 63,2%, în scădere cu 3,17% faţă de perioada similară a anului trecut. 

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.