Totodată, Consiliul ASF a aprobat procedura privind agrearea şi selecţia practicienilor în insolvenţă în scopul participării acestora în cadrul procedurii de faliment a unei societăţi de asigurare. Membrii Consiliului ASF au audiat şi raportul privind evoluţia pieţei de asigurări în primul semestru al acestui an. 

În cadrul şedinţei a mai fost aprobată intenţia Piraeus Bank SA – Grecia de a deveni acţionar direct semnificativ la asigurătorul Ate Insurance Romania SA. 

Totodată, au fost aprobate retragerea de la tranzacţionarea pe piaţa Rasdaq şi radierea din evidenţele ASF a acţiunilor societăţilor: Ecopack SA Ghimbav, Bucovina Turism Severin SA Suceava, Bucureşti Turism SA, Comat Olt SA Slatina, Dumbrava SA Fălticeni, Zarea SA Bucureşti, SIFI CJ Agro SA, Socot SA Tg. Mureş, SIFI BH Est SA Bucureşti, Panmont SA Piatra Neamţ, PIM SA Sibiu şi Taxi Service Titan SA Bucureşti. 

Consiliul ASF se întruneşte în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. ASF a fost înfiinţată în 2013 prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNV.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). 

AGERPRES