Proiectul va fi supus unui proces de consultare publică timp de 10 zile pe site-ul instituţiei. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul ASF a mai aprobat Norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, care include observaţiile transmise pe perioada în care proiectul s-a aflat în consultare publică. 

'Consiliul ASF a audiat şi o informare privind îndeplinirea măsurilor dispuse în sarcina entităţilor din sistemul de pensii private în perioada 1.07.2014 – 30.06.2015. A fost constatată o implementare corespunzătoare a activităţilor de remediere rezultate din acţiunile de supraveghere şi control, având drept rezultat şi o îmbunătăţire a activităţilor acestor societăţi', se menţionează în comunicat. 

Consiliul ASF a mai aprobat, potrivit comunicatului, 'numirea unor persoane în poziţii cheie şi de conducere în structura unor societăţi de asigurare şi brokeri (preşedinte al directoratului, membru în consiliul de administraţie, director general, director executiv), fiind validate şi modificări ale actelor constitutive a patru brokeri (majorare a capitalului social, cesiune de acţiuni/nou acţionar semnificativ)'. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România.

Înfiinţată în anul 2013 prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.

AGERPRES