În plus, 70% dintre aplicanţii nemulţumiţi au înaintat deja constestaţii către Autoritatea de Management a POS DRU, solicitând reevaluarea proiectelor. 

Numărul aplicațiilor depuse în cadrul acestui apel depășește 1.500 de proiecte. Nemulţumirea aplicanţilor privind modalitatea de desfășurare a procesului de evaluare.

Sondajul a fost realizat în perioada 14 aprilie – 16 mai 2011 de echipa Structural ConsultingTM Group.

Cifrele oficiale arată că în total au fost formulate în cadrul acestui apel 455 de contestaţii, ceea ce reprezintă peste 30% din totalul contestaţiilor primite de Autoritatea de Management POSDRU în total, pe toate axele, în cei  trei ani de la lansarea primelor apeluri de proiecte pe acest program, fiind cel mai contestat proces de evaluare.

Conform celor de la Structural ConsultingTM Group, reprezentanții organizațiilor în cauză au acuzat lipsa de rigoare și superficialitatea evaluărilor realizate, unii dintre aceștia punând acest fapt pe seama numărului insuficient de evaluatori în raport cu volumul de muncă.

Una din nemulțumirile acestora este că au primit comentarii identice, fără referiri specifice la proiectele evaluate.

Comentariul cel mai des uzitat a fost: “Aplicantul nu prezintă modalități concrete de valorizare a lecţiilor învățate din experiență, de valorizare și extindere a bunelor practici și a rezultatelor altor strategii relevante desfășurate; proiectul nu integrează clar lecțiile învățate din experienţa implementării altor proiecte”.

Chiar şi în cazurile în care, în cadrul evaluărilor se regăseau comentarii specifice mai puţin generale, unii aplicanţi au constatat că acestea nu aveau legătură cu aplicaţia depusă de ei.