Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat marţi cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 

Cu un buget de aproximativ 20 milioane de euro, acest apel are termen limită pentru depunerea proiectelor data de 30 martie 2018. În cadrul său, vor putea primi finanţare proiecte pe patru axe prioritare, în domeniile: promovarea ocupării forţei de muncă şi serviciilor pentru o creştere favorabilă incluziunii (6,73 milioane euro), protecţia mediului şi managementul riscurilor (9,81 milioane euro), mobilitate şi accesibilitate sustenabile (2 milioane euro), atractivitate pentru turism sustenabil (1,72 milioane euro) etc. 

"Cererea de proiecte lansată ieri la Timişoara dezvoltă oportunitatea să finanţăm proiecte transfrontaliere din care şi România şi Serbia să aibă de câştigat – în domeniul oportunităţilor de afaceri, al protecţiei mediului ambient, al ocupării forţei de muncă şi nu numai", a afirmat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, citează Agerpres.

Finanţarea va fi asigurată prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare IPA ÎI (maxim 85%), contribuţia naţională de la bugetul statului român (13%) şi contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) şi/ sau a beneficiarilor sârbi (minim 15%). 
Depunerea proiectelor se va face exclusiv electronic, prin accesarea portalului e-MS: http://ems-rors.mdrap.ro, iar Ghidul aplicantului poate fi consultat pe site-ul programului: www.romania-serbia.net

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia face parte dintre cele 12 programe de cooperare teritorială europeană gestionate de MDRAPFE în perioada de programare 2014-2020. Acesta continuă finanţarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniţă româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA ÎI), cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două state.  

Bugetul total al programului este de 88,124 milioane de euro, din care 74,906 milioane de euro reprezintă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. 

Aria eligibilă a Programului este constituită din judeţele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi (din România) şi districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Juzno Banatski, Branicevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia). 

România (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene) îndeplineşte rolul de Autoritate de Management, Autoritatea Naţională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europene din Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara. Auditul la nivelul Programului este realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuţiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.