Consiliul General al Municipiului Bucureşti ar putea aproba, în şedinţa de joi, transmiterea în administrarea ASSMB a peste 60 de apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru personalul angajat în unităţile sanitare de care se ocupă Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale.

„Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a unui număr total de 64 de apartamente (unităţi locative), împreună cu cota parte indiviză din dependinţele comune ale imobilelor şi cotă-parte indiviză din teren”, prevede proiectul de hotărâre.

Potrivit acestuia, locuinţele sunt amplasate în imobilele din oraşul Bragadiru, strada Iernii nr. 20 – 24, bloc C1, judeţul Ilfov, şi din Bucureşti, strada Ipsilanti Voievod nr. 2, sector 2.

Locuinţele de serviciu vor fi repartizate personalului angajat în unităţile sanitare aflate în administrarea ASSMB, conform listelor aprobate de CGMB, prin încheierea unor contracte de locaţiune. Preţul chiriei nominale pe lună este între circa 70 de lei şi aproximativ 140 de lei.

Conform raportului comun de specialitate al proiectului, cele 64 de apartamente au fost achiziţionate de Municipiul Bucureşti prin contracte de vânzare-cumpărare.

Contractul de locaţiune încheiat cu personalul angajat în cadrul unităţilor sanitare aflate în administrarea ASSMB va fi accesoriu la contractul individual de muncă.