Un nou concediu pentru români! Salariații vor beneficia de drepturi suplimentare

Informațiile transmise de Protecția Consumatorilor (InfoCons) în cadrul unui comunicat arată că noile completări și modificări le aduc salariaților drepturi suplimentare cum ar fi:

 • acordarea unui concediu în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal pentru o rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie;
 • mutarea pe un post vacant mai avantajos;
 • concediu paternal la cererea scrisă a angajatului;
 • dreptul de absenta de la locul de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare în cazul unor situații neprevăzute;
 • posibilitatea pentru funcționarii publici de a lucra în regim de telemuncă.

Concediu de îngrijire

Prin noile prevederi se menționează că angajatorul are obligația de a acorda pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la cererea scrisă a salariatului, a concediului pentru îngrijirea sau oferirea de sprijin personal pentru o rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie și care are problem medicale grave.

Concediul de îngrijitor se poate întinde pe o perioadă mai îndelungată prin legi speciale sau prin contractual colectiv de muncă aplicabil.  Perioada concediului de îngrijitor nu este inclusă în perioada concediului de odihnă anual și reprezintă vechime în muncă și în specialitate.

Mutarea pe un post vacant mai avantajos

Conform noilor precizări aduse, salariatul are dreptul de a solicita mutarea pe un post vacant prin care îi sunt asigurate condiții de muncă mai avantajoase în următoarele condiții:

 • Și-a încheiat perioada de probă;
 • Are o vechime de cel puțin șase luni la același angajator.

În aceste condiții, angajatorul  are obligația de a-i răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de când a primit solicitarea.

Dreptul de absenta de la locul de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare în cazul unor situații neprevăzute

Totodată, conform noilor reglementări, salariatul are dreptul de absenta de la locul de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare în cazul unor situații neprevăzute, provocate de o situație de urgență familială cauzată de accident sau boală, în care prezența salariatului este indispensabilă. În acest context, salariatul trebuie să:

 • Informeze în prealabil angajatorul;
 • Recupereze perioada absentată până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea în care salariatul va recupera perioada în care a absentat.

Concediu paternal la cererea scrisă a salariatului

O altă prevedere care a fost introdusă odată cu completările și modificările aduse se referă la obligația angajatorului de a acorda concediu paternal la cererea scrisă a salariatului.

Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului.

Posibilitatea pentru funcționarii publici de a lucra în regim de telemuncă

În ceea ce privește Codul Administrativ, unul dintre noile articole introduse face referire la raporturile de muncă ale funcționarilor publici care pot fi exercitate în regim de telemuncă și în regim de muncă la domiciliu. De asemenea, conducătorii autorităților și instituțiilor publice pot stabili printr-un act administrativ și alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru.

Cu toate acestea, durata activității desfășurate în regim de telemuncă nu poate depăși cinci zile pe lună și se poate aproba pentru:

 • Funcționarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani;
 • Funcționarii publici care acordă îngrijire unei rude;
 • Funcționarii publici care au stare de sănătate care nu le permite deplasarea;
 • Funcționarii publici care desfășoară activități dintre cele stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

În timpul desfășurării activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, funcționarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepția sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 au fost completate printr-un act normativ în scopul implementării în legislația națională a mai multor directive europene. Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe 17 Octombrie 2022, legea pentru completarea și modificarea Codului Muncii și a Codului Administrativ.