Potrivit proiectului Strategiei Naționale de Sănătate pentru perioada 2023-2030, ministerul Sănătății dorește introducerea unei noi taxe pentru pacienții care au deja asigurări de sănătate. Mai exact, se dorește ca pacienții care vor să primească serviciile medicale de la un anumit medic să plătească o taxă, numită coplată.

O nouă taxă în Sănătate

„Strategia vizează pilotarea furnizării anumitor servicii ambulatorii cu posibilitatea alegerii profesionistului care oferă serviciile de sănătate solicitate, în baza unei coplăţi reglementate legal şi suportate de beneficiar şi a posibilitătii programării transparente a serviciului respectiv în sistemul electronic de programări.

În vederea creşterii accesului echitabil la servicii preventive de sănătate orală, una dintre măsurile propuse reprezintă pilotarea unui pachet de servicii preventive de sănătate orală pentru populaţia adultă finanţat din asigurări suplimentare”, se arată în documentul citat.

Potrivit ministerului Sănătății, noua taxă va fi introdusă mai întâi sub forma unui program pilot, doar în anumite regiuni. În strategia pe sănătate mai sunt incluse proiecte pentru informatizarea spitalelor și asigurarea unor servicii de urgență de către medicii de familie.

Obiectivul este de a întări capacitatea sectorului de sănătate de a formula și implementa politici de sănătate pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescute folosind medicina bazată pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile individului și comunității.

Ținte până în 2030

Proiectul își propune o serie de ținte până în 2030 prin valorificarea surselor multiple de finanțare existente, respectiv PNRR, alte fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale și împrumuturi de la BIRD.

– Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate înființată și operațională;

– Planul național de investiții în infrastructura de sănătate elaborat și în curs de implementare;

– Sistem informațional funcțional pentru date privind infrastructura unităților sanitare publice și private, echipamentele de înaltă performanță și necesarul de investiții;

– Instrumente de sprijin pentru managementul investițiilor în sănătate elaborate și utilizate (programe de instruire, proiecte tehnice tip, metodologii, proceduri etc.);

– Set de criterii obiective de selecție și bugetare a investițiilor finanțate din bugetul Ministerului Sănătății aprobat și implementat;

– Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară;

– Reabilitarea, modernizarea, extinderea, construcția, dotarea a cel puțin 50 de unitățile sanitare publice care furnizează asistență medicală ambulatorie;

– Construcția/ modernizarea/ extinderea a 200 de centre comunitare integrate;

– Trei spitale regionale de urgență operaționale;

– Investiții în imobile noi, modernizarea sau extinderea imobilelor existente, dotări cu aparatură medicală și alte dotări funcționale în cel puțin 100 de unități sanitare publice;

– Laboratoarele din Sistemului Național de Laboratoare de Referință reabilitate/ modernizate și dotate.