Ministerul Muncii a elaborat proiectul de lege privind pensiile ocupaționale care reglementează principiile inființării schemelor de pensii și de fonduri de pensii ocupaționale, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaționale și autorizarea acestora.
Potrivit prevederilor proiectului de lege propus de Ministerul Muncii, schemele de pensii ocupaționale vor fi furnizate de administratori cu consultarea angajaților, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaționale apartinând angajatorului, singur sau prin asociere cu alți angajatori.

Contribuția la un fond de pensii ocupaționale poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii ocupaționale.

Proiectul prevede ca încadrarea în muncă a unei persoane să nu poată fi condiționată de participarea la o schemă de pensii ocupaționale. Deasemenea, nu se pot face rețineri din salariu pentru contribuții la o astfel de schemă fără acordul scris al persoanei respective.

Proiectul de lege prevede ca dreptul la pensia ocupațională să înceapă la cererea angajatului, cu indeplinirea următoarelor condiții cumulative:

a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani;
b) au fost plătite contribuții minimum 7 ani;
c) activul personal este cel putin egal cu suma necesară obținerii pensiei ocupaționale minime prevăzute prin normele adoptate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

De asemenea, în cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, poate primi  suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani.

Acest proiect de lege se află în dezbatere publică urmând ca apoi să intre pe ordinea de zi a Comisiei de muncă și protecție socială din Camera Deputaților.