'AOAR cere Guvernului să urgenteze punerea în discuţie publică a celor 4 legi care vor reglementa în viitor achiziţiile publice. Achiziţiile publice au reprezentat una dintre cele mai mari dificultăţi şi sursa de corupţie care au determinat gradul redus de absorbţie a fondurilor UE în perioada 2007-2013, afectând în prezent procesul investiţional din România', susţin oamenii de afaceri, într-un comunicat. 

Astfel, aceştia cer urgentarea punerii în discuţie a Legii concesiunilor, ţinând cont că această reglementare va permite implicarea transparentă şi semnificativă a capitalului privat pentru rezolvarea unor provocări majore, ca de exemplu, extinderea reţelelor de comunicaţii în bandă largă. 

AOAR semnalează că, deşi întârziate cu 2-3 luni, lansările de apeluri de proiecte pentru valorificarea fondurilor alocate României de către UE pentru perioada 2014-2020, derularea procedurilor de aprobare-contractare şi mai ales etapa de realizare a acestora vor fi afectate de întârzierile provocate de neclarităţile legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. 

De asemenea, oamenii de afaceri atrag atenţia că aplicarea noii legislaţii va necesita o perioadă de pregătire a responsabililor cu această activitate din cadrul administraţiilor publice şi centrale. 

'Lipsa de pregătire a acestora a reprezentat un element de blocaj, întârzieri şi corupţie în perioada 2007-2014, fenomenele negative putând să se repete în contextul întârzierii, lipsei de dezbatere publice şi pregătire a specialiştilor faţă 
de noile prevederi', se mai spune în comunicat. 

Potrivit reprezentanţilor AOAR, ne aflăm deja în semestrul al II-lea al celui de al doilea an de programare bugetară 2014-2020, iar procesul administrativ de lansare a apelurilor de proiecte întârzie. 

'În condiţiile existenţei unor restricţii bugetare tot mai mari, ca şi a experienţelor negative înregistrate în precedenta perioadă, cerem Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Finanţelor să adopte de urgenţă măsurile ce se impun, atât pentru a valorifica la maximum resursele financiare alocate în exerciţiul bugetar 2007-2014, reducând la minimum 
dezangajările şi mai ales rambursarea către UE a unor fonduri deja plătite de către UE, pentru proiecte care sunt în pericol de a nu se finaliza până la 31 decembrie 2015, dar şi măsuri ferme pentru a fi accesate şi utilizate fondurile aferente Bugetului UE 2014-2020', se mai menţionează în comunicat.

AGERPRES