Sunt situatii i care, conform prevederilor legale i vigoare, se impune ca un anunt sa fie publicat i Monitorul Oficial al Rominiei, partea a III-a sau a IV-a. in partea a III-a se publica dispozitii legale, acte juridice, comunicari, anunturi si altele asemenea. Partea a IV-a este dedicata dispozitiilor legale, acte juridice referitoare la agentii economici. Trebuie specificat pentru cei interesati ca pe strada Blanduziei din Bucuresti, nu mai functioneaza nici un sediu al Monitorului Oficial, singurul centru pentru relatii cu publicul unde se pot depune anunturile spre publicare fiind cel din sos. Panduri, nr. 1.
Primirea anunturilor i vederea publicarii actelor i Partea a III-a a Monitorului Oficial al Rominiei, (acte juridice, iscrisuri, comunicari, anunturi si altele asemenea, i temeiul unor dispozitii legale) atit pentru persoanele fizice cit si pentru cele juridice cu domiciliul sau sediul i Bucuresti, se face la Centrul pentru relatii cu publicul, din soseaua Panduri nr. 1, bloc P 33, parter, sector 5. Pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul sau sediul i alte zone ale tarii, transmiterea documentelor spre publicare se face prin intermediul Postei Romine.
Serviciul de publicare se desfasoara astfel: pentru anunturile depuse pina la ora 11, Monitorul Oficial al Rominiei partea a III-a, poate fi procurat la ora 14, i aceeasi zi, pentru cele depuse dupa ora 11, M.O. poate fi procurat de client i dimineata zilei urmatoare. Mentionam ca RA Monitorul Oficial nu icaseaza taxe de urgenta pentru nici o publicatie si pentru nici o zona de pe teritoriul Rominiei. Telefonul Centrului pentru relatii cu clientii este 01-411.58.33.    
Cartea de identitate provizorie se elibereaza in 3 zile
Pentru a va scuti de drumuri suplimentare pina la sectia de politie ca sa va interesati de ce acte aveti nevoie si ce taxe trebuie achitate pentru efectuarea unei mutatii sau daca ati pierdut actul de identitate, publicam ceea ce va este necesar. Daca aveti toate actele solicitate, procesul este rapid, i functie de numarul solicitarilor, adeverinta provizorie fiind eliberata i 3-4 zile. in viitor se preconizeaza ifiintarea unor centre unice pentru eliberarea tuturor actelor de identitate necesare cetatenilor romini, pina atunci serviciile de evidenta populatiei functionind i continuare i sediile sectiilor de politie. Timbrele fiscale se procura de la ghiseele Postei Romine, plata actelor de identitate facindu-se direct la ghiseul serviciului de evidenta a populatiei.

Actele necesare pentru iregistrarea schimbarii domiciliului
1. actul de identitate
2. certificat de nastere
3. certificat de casatorie
4. actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
5. livret militar cu viza de luare i evidenta de la comisariatul militar al sectorului (dupa caz)
6. certificatele de nastere pentru copiii cu virsta mai mica de 14 ani, care il isotesc pe titular la noul domiciliu
7. timbru fiscal de 800 lei
8. i situatia i care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, este necesara prezenta titularului pentru a da o declaratie de primire i spatiu.

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii
1. certificat de nastere
2. certificat de casatorie
3. livretul militar
4. un document cu fotografie pentru atestarea identitatii
5. i cazul pierderii sau furtului, o reclamatie detaliata din care sa rezulte modul i care a fost pierdut sau distrus actul de identitate
6. i cazul furtului, dovada obtinuta de la biroul judiciar
7. 3 fotografii tip act de identitate
8. La eliberarea unui nou act de identitate, la expirarea adeverintei de identitate provizorie, trebuie achitata taxa de timbru fiscal de 11.200 lei, timbru fiscal de 800 lei
9. taxa pentru cartea de identitate provizorie: 6.200 lei.