Unităţile din industria agroalimentară nu au scăpat de controale nici în februarie. Inspectorii ANSVSA au realizat aproape 10.000 de verificări în întreaga ţară, iar neregulile depistate s-au soldat cu amenzi de peste jumătate de milion de lei.

Astfel, în luna februarie, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au realizat 9.800 de controale la nivel naţional în unităţile din industria agroalimentară. În urma acestora, inspectorii au aplicat 114 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 571.200 de lei, informează ANSVSA.

Care au fost principalii operatori din industria alimentară ce au fost verificaţi?

Conform unui comunicat al instituţiei, controalele au vizat operatorii din industria alimentară care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume – fructe.

Acţiunile de verificare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate.

De asemenea, au fost verificate condiţiile de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, cerinţele de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi informaţiile privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Controalele s-au concentrat în principal pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară

Potrivit sursei citate, controalele s-au concentrat în principal pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară, iar sancţiunile contravenţionale au fost acordate în momentul în care deficienţele constatate iniţial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Printre neconformităţile constatate s-au aflat: neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa sursei de apă şi a grupului sanitar, lipsa vestiarului pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de dezinfecţie în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar etc.

Au mai fost depistate neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare).

Probe prelevate pentru efectuarea de analize de laborator

Pe durata acţiunilor de control s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucţiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021, urmărindu-se încadrarea calităţii produselor alimentare în limitele maxime admise privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente.

De asemenea, au fost luate probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente şi de pe suprafeţe/ustensile de lucru din unităţile de industrie alimentară.