Modalități de încheiere a contractelor de comunicații electronice

ANCOM informează: contractele de comunicații electronice pot fi încheiate în scris, pe hârtie sau în format electronic, utilizând semnătura electronică, dar și prin mijloacele de comunicare la distanță, conform reglementărilor în vigoare, transmite Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

În ceea ce privește microîntreprinderile, întreprinderile mici sau organizațiile non-profit, acestea beneficiază de aceleași drepturi pe care le au și consumatorii în relațiile contractuale cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, dacă nu au convenit în mod explicit să renunțe, în tot sau în parte, la aceste drepturi.

Potrivit ANCOM, contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice pot fi încheiate în scris – pe hârtie (caz în care este necesară semnătura olografă), în scris – în formă electronică (cu semnătura electronică avansată sau calificată), dar și prin mijloace de comunicare la distanță (de tipul telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online etc.), în anumite condiții.

Decizia ANCOM nr. 73/2023 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali

ANCOM a completat cadrul legislativ dedicat utilizatorilor finali prin decizia ANCOM nr. 73/2023 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali.

Autoritatea națională precizează că contractele produc efecte atunci când utilizatorul își exprimă acordul, pe un suport durabil, acesta poate fi orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate.

Potrivit avocatnet.ro, aceste obligații nu se aplică contractelor pentru care plata se face în avans prin achiziționarea unei cartele preplătite.

Utilizatorii finali de tipul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau organizații non-profit au aceleași drepturi de care se bucură și consumatorii, în măsura în care nu au convenit în mod explicit să renunțe, în tot sau în parte, la aceste drepturi.

ANCOM recomandă reprezentanților acestor entități să nu renunțe la drepturile privind încheierea contractelor, deoarece acestea sunt esențiale pentru alegerea informată a serviciilor de comunicații electronice și pentru a beneficia de o protecție sporită în relația cu furnizorii.

Este important de știut că Autoritatea nu poate interveni în cazul în care utilizatorii au renunțat la aceste drepturi.

Publicul poate obține mai mai multe detalii despre contractele pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice pe InfoCentru ANCOM, la secțiunile Telefonie și Internet.

Ce opțiuni au utilizatorii în cazul nerespectării contractului

În cazul în care furnizorii nu respectă contractul, utilizatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). ANCOM oferă consiliere şi mediere, neavând însă și atribuții cu privire la aplicarea de sancțiuni furnizorilor. Totuși, ANCOM poate lua măsuri în cazul în car serviciul de comunicații electronice este furnizat și facturat fără a exista un contract între părți.