Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) reduce tarifele pentru serviciile de acces la bucla locală, cu 28,1%, la 6,02 euro/lună, începând cu data de întâi a lunii următoare, conform unui comunicat al instituţiei.

ANCOM a propus aplicarea tarifului de 6,02 euro/lună pentru accesul total la bucla locală, faţă de tariful în vigoare de 8,37 euro/lună şi a tarifului de 3,17 euro/lună pentru acces partajat, faţă de tariful în vigoare de 4,2 euro/lună, începând cu data de întâi a lunii următoare după intrarea în vigoare a deciziei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, tariful pentru acces partajat la bucla locală va scădea la 2,14 euro/lună, iar de la 1 iulie 2011, la 1,11 euro/lună. Tarifele supuse consultării au fost modificate după ce ANCOM a reanalizat şi a modificat, acolo unde a fost cazul, datele de intrare din modelul care a stat la baza calculării tarifelor de acces la bucla locală în urma solicitării transmise către S.C. Romtelecom S.A. de a furniza un nou set de informaţii cu privire la costurile lucrărilor de infrastructură de canalizaţie şi ale echipamentelor.

„Tariful pentru acces total la bucla locală agreat astăzi este unul dintre cele mai competitive la nivelul Uniunii Europene, acesta situându-se pe locul trei după cele din Polonia şi Estonia şi sub media europeană de 8,55 euro”, a declarat Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, cu această ocazie.

În acelaşi timp, ANCOM a decis menţinerea obligaţiilor Romtelecom privind furnizarea accesului la propria reţea, având în vedere cota de piaţă de 69% deţinută de operator pe piaţa relevantă a serviciilor de acces la elemente de infrastructură (inclusiv acces necondiţionat la bucla locală), reţeaua greu de duplicat pe care acesta o operează şi imposibilitatea furnizorilor alternativi de a avea acces la soluţii alternative viabile la nivel naţional (reţele alternative de acces).

ANCOM urmează să notifice Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse.

În ceea ce priveşte proiectul de decizie privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor, ANCOM a introdus termene certe pentru anumite acte procedurale, a redus unele termene procedurale, a reglementat expres unele instituţii procedurale prevăzute de Codul de procedură civilă (precum amânarea, suspendarea sau perimarea litigiului) şi a clarificat regimul informaţiilor confidenţiale, precum şi pe cel al comunicării actelor de procedură.

SURSA: ANCOM

Te-ar putea interesa și: