Telekom va furniza în continuare servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul tehnologiei DECT (Telecomunicaţii digitale avansate pe suport radio), pentru 28 de localităţi din judeţele Galaţi şi Tulcea.

„În urma anunţului ANCOM de demarare a procesului de acordare a licenţelor pentru instalarea şi exploatarea unor reţele publice de comunicaţii electronice cu acces pe suport radio, cu staţii de bază funcţionând în tehnologie DECT în banda 1880-1900 MHz, operatorul Telekom România Communications a transmis ANCOM o cerere privind continuarea furnizării de servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul tehnologiei DECT, pentru 28 de localităţi în judeţele Galaţi şi Tulcea. Autoritatea a validat opţiunile Telekom România Communications şi a publicat lista finală a localităţilor pe pagina sa de internet. Operatorul obţine astfel extinderea valabilităţii licenţelor sale existente în aceste judeţe”, arată un comunicat al ANCOM.

Având în vedere că Telekom România Communications SA este singurul operator care şi-a exprimat interesul pentru această bandă, nu mai este necesară organizarea celei de-a doua etape a mecanismului de validare a opţiunilor operatorilor, neexistând mai multe cereri pentru aceeaşi localitate.

Dacă autoritatea va primi şi alte cereri de obţinere a unor drepturi de utilizare în vederea furnizării de reţele publice de comunicaţii electronice cu acces pe suport radio în banda DECT, se va relua periodic, în lunile iunie şi noiembrie ale fiecărui an, procesul de acordare a drepturilor de utilizare în această bandă.

„ANCOM va anunţa, de fiecare dată, printr-un comunicat de presă momentul de demarare a procesului amintit mai sus”, precizează autoritatea.

Acordarea licenţelor se face conform Documentului de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în banda de frecvenţe 1880-1900 MHz, ce se aplică începând cu anul 2014, când autoritatea a stabilit ca banda DECT să devină disponibilă la nivel naţional, documentul fiind actualizat în anul 2019.

Conform prevederilor din acest document, orice furnizor care doreşte să obţină licenţă în banda menţionată are la dispoziţie 10 zile pentru a depune o solicitare fermă în acest sens, în care trebuie să-şi prezinte opţiunile pentru zonele geografice (localităţi şi judeţe) în care acesta doreşte să obţină drepturi de utilizare în banda DECT. Alocările de spectru radio pentru întreaga bandă DECT, acordate prin licenţă, au statut neexclusiv la nivelul fiecărui judeţ (în cazul municipiului Bucureşti, acesta este considerat împreună cu judeţul Ilfov), dar au caracter exclusiv la nivel de localitate.

În trei zile după acest termen, ANCOM publică lista preliminară cu opţiunile exprimate de operatori, pe judeţe şi localităţi, furnizorii având apoi la dispoziţie alte cinci zile calendaristice pentru a-şi modifica opţiunile iniţiale, dacă doresc acest lucru, însă numai în cazul acelor localităţi pentru care s-au manifestat două sau mai multe opţiuni.

După încheierea acestei etape, autoritatea publică tabelul centralizator final, pe judeţe şi localităţi, cu opţiunile exprimate de operatori şi emite licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru banda DECT.

Banda de frecvenţe 1880-1900 MHz (aşa-numita „bandă DECT”) asigură o acoperire bună, ANCOM propunându-şi să încurajeze utilizarea acesteia, mai ales în zonele geografice defavorizate din punctul de vedere al accesului la servicii de comunicaţii electronice. Având în vedere rezultatele procesului de acordare a drepturilor de utilizare demarat în 18 iunie, în banda DECT vor continua să funcţioneze reţele publice de acces pe suport radio pentru asigurarea buclei locale pe suport radio (WLL– wireless local loop).