Se schimbă legea! ANAF începe controlul persoanelor fizice

Guvernul României ia măsuri împotriva oamenilor care nu își declară toate veniturile către Fisc. Una dintre măsurile prevăzute de reforma fiscală presupune impozitarea veniturilor nedeclarate la ANAF cu 70%.

Atenție! Această măsură vizează doar persoanele fizice.

ANAF va demara o serie de verificări asupra persoanelor fizice. Dacă averea stabilită de Fisc nu corespunde cu cea din acte, atunci contribuabilului persoană fizică i se va trimite o înștiințare privind clarificarea situației fiscale.

Persoana respectivă poate aduce în 30 de zile documente prin care să-și justifice averea.

În caz contrar, toate sumele sau bunurile materiale pentru care nu există documente justificative vor fi impozitate cu 70% din valoarea lor, relatează Antena 3 CNN.

Guvernul României elimină posibilitatea de a plăti la jumătate amenzile de la ANAF

Legea privind măsurile fiscale include mai multe schimbări importante. Una din ele vizează eliminarea posibilității de a plăti la jumătate amenzile primite de la ANAF. Conform legii, anumiți operatori economici nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

„Prin derogare de la prevederile art.16 alin.(1) și art.28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.22, alin.(2) din Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și completările ulterioare, contravenienții sancționați în baza prevederilor prezentei legi, a Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ”, arată acea lege.

Vă amintim că legea privind măsurile fiscale include mai multe schimbări. De exemplu, aceasta vine cu modificări importante pentru angajaţii de la stat. Este vorba despre tăieri consistente la nivelul sporurilor primite de bugetari. Sporul pentru condiții considerate periculoase sau vătămătoare va fi limitat la 15% din salariul de bază. Mai mult, acest spor pentru angajaţi nu va putea depăşi 1.500 de lei brut lunar.