Potrivit unui comunicat al instituţiei, la nivelul anului 2014 – primele patru luni din 2015, ANAF a emis şase acorduri de preţ în avans unilaterale, respectiv a respins emiterea a două cereri de acord de preţ în avans (solicitările în cauză neîntrunind condiţiile legale necesare emiterii). Totodată, au fost depuse primele trei cereri pentru emiterea de acorduri de preţ în avans bilaterale, preconizându-se ca, la nivelul anului 2015, acestea să fie emise în comun de către autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Elveţia. 

"În acest context, precizăm că s-a constatat existenţa unei tendinţe crescătoare spre conformare voluntară a contribuabililor ce derulează tranzacţii cu entităţi afiliate. Astfel, începând cu anul 2013, s-a înregistrat o creştere semnificativă, constantă, a numărului cererilor depuse pentru emiterea acordurilor de preţ în avans, atât unilaterale, cât şi bilaterale, în perioada noiembrie 2013 – mai 2015 fiind depuse un număr total de 13 cereri de emitere de acord de preţ în avans", se menţionează în comunicatul ANAF. 

Acordul de preţ în avans este un act administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin care se stabilesc condiţiile şi modalităţile pentru determinarea preţurilor de transfer aferente tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, pentru o perioadă fixă de timp. 
"Legislaţia în vigoare nu limitează posibilitatea solicitării emiterii unui acord de preţ în avans doar în cazul tranzacţiilor derulate între persoane afiliate române şi persoane afiliate străine, fiind permisă solicitarea emiterii acordului şi pentru tranzacţiile derulate între două persoane afiliate române", precizează ANAF. 

Acordul de preţ în avans oferă titularului acestuia avantajul opozabilităţii şi obligativităţii faţă de organele fiscale, pentru tranzacţiile derulate în perioada acoperită de acord, ce fac obiectul acestuia. Totodată, acordul de preţ în avans bilateral sau multilateral prezintă avantajul eliminării dublei impuneri generate de ajustări ale preţurilor de transfer, acestea fiind stabilite în avans, de comun acord între cele administraţiile fiscale şi contribuabilii afiliaţi implicaţi. 

"ANAF apreciază şi, totodată, încurajează conformarea voluntară a contribuabililor. Acordul de preţ în avans vine astfel în sprijinul contribuabilului, fiind unul din instrumentele prin care legislaţia fiscală creează premisele conformării voluntare, asigurând certitudinea, sub aspect fiscal, privind condiţiile şi modalităţile pentru stabilirea preţurilor de transfer la care se desfăşoară tranzacţiile cu persoane afiliate, pentru o perioadă de 5 ani sau mai mult, după caz", subliniază instituţia. 

AGERPRES