Valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se realizează în temeiul O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi a condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007, aprobate prin H.G. nr. 731/2007.

Activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cuprinde:

– declararea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului de către deţinători- organelor de valorificare,
– evaluarea de către o comisie de evaluare, 
– valorificarea efectivă sau atribuirea cu titlu gratuit sau distrugerea sau restituirea 
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de Ministerul Finanţelor Publice prin organele sale teritoriale respectiv direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Categoriile de bunuri care se valorifică sunt enumerate în actele normative de mai sus. 

Valorificarea se face utilizând una dintre următoarele metode : – licitaţie publică, vânzare directă de la locul de depozitare sau de deţinere, în regim de consignaţie, magazine proprii ale organelor de valorificare, burse de mărfuri. (…)

ANAF Magazin Online 2019. Produsele sunt expuse online pe https://www.anaf.ro/ValorificStocuri/valorificStocuris.html. 

Pentru a consulta lista stocurilor cu bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se utilizează opţiunile:

– căutare bunuri după judeţ şi/sau
– căutare bunuri după categorie
– căutare bunuri după denumire.

Pentru a consulta lista stocurilor, vă rugăm accesaţi link-ul aferent aplicaţie.

Produsele nu pot fi achiziționate de pe site, Cei interesați trebuie să meargă în magazinele fizice ale Fiscului sau să participe la licitațiile lunare. În fiecare județ există câte un magazin al ANAF.