Conform ANSVSA, controalele s-au efectuat în unităţi care-şi desfăşoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a altor produse alimentare precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.

Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate amenzi în următoarele judeţe, astfel: Argeş, 2.000 lei – produsele alimentare provenite din import nu prezentau etichetă cu traducere în limba română; Bacău, 2.600 lei – depozitare necorespunzătoare, întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor, utilajelor, ustensilelor; Bucureşti, 1.200 lei – neinformarea autorităţilor competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar; Constanţa, 1.800 lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, utilajelor, ustensilelor, condiţii de depozitare necorespunzătoare; Dâmboviţa, 48.200 lei – lipsă document de înregistrare, depozitare necorespunzătoare a produselor neconforme, produse neetichetate corespunzător, lipsă notificare import produse alimentare origine non-animală, activitate bar neaprobată sanitar veterinar; Galaţi, 37.000 lei – spaţii neigienice, ustensile degradate, rastel ruginit.

De asemenea, au fost aplicate amenzi în Gorj, 2.000 lei – comercializarea produselor alimentare fără etichetă; Ialomiţa, 1.200 lei – igienizare şi întreţinere necorespunzătoare a pânzelor de panacot, pereţi igienizaţi necorespunzător, utilaje şi obiecte nefolosite neevacuate din spaţiul de lucru; Ilfov, 3.000 lei – neanunţarea începerii activităţii; Sibiu, 600 lei – lipsa documentelor care să ateste starea de sănătate a personalului, lipsa procedurii de igienizare, lipsă termometre, depozitare şi etichetare neconformă; Satu-Mare, 600 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare; Sălaj, 600 lei – spaţii neigienizate corespunzător, vitrine frigorifice murdare; Tulcea, 600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor.

ANSVSA precizează că în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2014, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.AGERPRES