Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a  efectuat, în perioada 9-20 noiembrie, un control la nivel naţional privind respectarea drepturilor consumatorilor de către furnizorii de servicii de cablu TV şi Internet. Dintre cei 220 de operatori verificaţi, inclusiv RCS&RDS şi UPC România, la 137 s-au constatat abateri de la legislaţie în privinţa respectării drepturilor consumatorilor.

Rezultatul controlului ANPC este următorul: oprirea temporară a prestării serviciului până la intrarea în legalitate pentru 36 operatori economici, 63 amenzi contravenţionale în valoare de 327.500 lei şi 74 de avertismente.

„Toţi operatorii au fost verificaţi inclusiv RCS&RDS şi UPC România, însă nu putem comunica numele celor sancţionaţi”, au declarat pentru capital.ro oficialii ANPC.

Sancţiunile aplicate au vizat deficenţe ca:

– lipsa din contract a termenului în care se face conectarea la reţeaua de Internet, neprecizarea taxei de reconectare;
– depăşirea termenului de 72 de ore prevăzut în contract pentru remedierea deranjamentelor reclamate de consumator;
– lipsa prevederii clauzei contractuale privind obligaţia prestatorului de a notifica consumatorii cu 30 de zile înainte de expirarea contactelor cu prelungire automată în vederea exprimării opţiunii scrise pentru prelungirea sau rezilierea contractului;
– în unele contracte încheiate se prevedea, funcţie de tipul abonamentului, un parametru de calitate (de exemplu lăţimea de bandă), însă conform capitolului „termene şi condiţii generale” acest parametru nu putea fi garantat. În situaţiile în care calitatea serviciului furnizat depinde de mai mulţi factori precum orele de utilizare, încărcarea reţelei, performanţa echipamentelor, s.a.m.d, operatorul economic ar fi trebuit sa menţioneze în contract nivelul minim garantat al parametrului de calitate;
– lipsa clauzelor contractuale privind reconectarea, taxa de întreţinere sau alte despăgubiri sau taxe pe care ar trebui să le suporte abonatul.

Principalele aspecte reclamate de consumatori au fost:

• funcţionarea neconformă a serviciilor şi chiar nefuncţionarea acestora;
• nerespectarea termenului de instalare a serviciilor;
• facturarea greşită a serviciilor, inclusiv în perioada cât serviciile au fost suspendate sau ulterior datei de reziliere a contractelor;
• majorarea tarifelor practicate;
• neprimirea facturilor;
• întreruperi multiple în furnizarea serviciului Internet;
• semnal slab sau inexistent în anumite localităţi ;
• plata abonamentelor efectuată prin banca cu ordin de plată nevalidată la timp putând genera suspendarea serviciului;
• nerespectarea clauzelor contractuale (schimbarea pachetelor de programme şi a frecvenţei fără informarea abonaţilor);
• primirea unor somaţii cuprinzând sume care nu erau detaliate;
• suspendarea serviciului, modificarea grilei de programe din contract, rezilierea contractului de furnizare;
• calitatea scăzută a serviciilor de transmisie: întreruperi, imagini distorsionate;
• lipsa de operativitate în preluarea şi rezolvarea sesizărilor.

SURSA: ANPC