Așadar, în contextul dezbaterilor publice pe marginea Bugetului de Stat pentru anul 2017, AmCham Romania reiterează importanţa unei construcţii bugetare echilibrate, orientate spre creştere economică şi investiţii, care să confere stabilitate, predictibilitate şi în egală măsură sustenabilitate măsurilor adoptate în scopul dezvoltării economiei.

”Atingerea obiectivelor de creştere economică de 5,2% în condiţiile încadrării într-un deficit bugetar de maximum 3% impune intensificarea eforturilor de creştere a capacităţii de colectare a veniturilor bugetare şi realizarea fără abateri a programului de investiţii propus”, reiese dintr-un comunicat de presă.

Astfel, ținta ambiţioasă de creştere a veniturilor bugetare anticipate, în valoare de 254,72 miliarde lei  faţă de nivelul înregistrat anul anterior, de 223,72 miliarde lei, trebuie bazată pe creşterea gradului de colectare şi nu pe intervenţii la nivelul politicilor fiscale. În acest sens, este vitală accelerarea proiectelor existente de întărire a capacităţii administrative a autorităţii fiscale pentru creşterea nivelului de colectare a veniturilor bugetare şi pentru combaterea evaziunii fiscale, corelate cu  modernizarea administrației publice în general, potrivit sursei citate.

AmCham Romania consideră deosebit de importantă respectarea angajamentului pentru alocarea de 39,4 de miliarde lei pentru investiţii, care, în condiţiile unei prioritizări şi  direcţionări strategice vor avea un aport major în recuperarea decalajelor pe care România încă le înregistrează în domenii cheie precum educaţie, sănătate, infrastructură sau cercetare şi dezvoltare.

”Este în defavoarea României pe termen mediu şi lung ca pentru atingerea țintelor bugetare să se renunțe din nou la investiții sau să se recurgă la modificări în domeniul fiscalității cu impact direct şi imediat asupra comunității de afaceri, principalul contributor la bugetul de stat. De asemenea, considerăm că absorbția fondurilor europene trebuie să rămână o prioritate centrală a agendei guvernamentale, reflectată ca atare în proiectul de buget”, punctează reprezentanții AmCham Romania. Mai departe, având în vedere importanţa cadrului bugetar pentru mediul economic, aceștia subliniază nevoia derulării unui proces de consultare real şi deschis cu toate părțile implicate cu privire la proiectul bugetului de stat, precum şi cu privire la orice politici publice cu impact asupra mediului de afaceri.