Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat joi o mișcare crucială în lupta împotriva criminalității organizate și a profiturilor ilegale asociate.

O nouă directivă stabilește norme minime în ceea ce privește urmărirea, identificarea, confiscarea și gestionarea bunurilor provenite din infracțiuni pe o gamă largă de activități criminale. Aceasta a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Alina Gorghiu vrea ca directiva să fie transpusă rapid în România

Alina Gorghiu a subliniat determinarea de a transpune rapid această directivă în legislația națională. Ea a asigurat că Ministerul Justiției, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), va face tot posibilul pentru implementarea eficientă a acestor măsuri.

Aceste eforturi includ combaterea efectivă a criminalității. În plus, este vizată ci și protejarea victimelor și promovarea educației juridice prin acordarea de granturi (finanțări nerambursabile) către organizații neguvernamentale.

”Un pas înainte în lupta împotriva criminalităţii organizate şi a profiturilor ilegale asociate. O nouă directivă care stabileşte norme minime la nivelul UE privind urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, confiscarea şi gestionarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni în legătură cu o gamă largă de infracţiuni a fost publicată, astăzi, în Jurnalul Oficial al UE: DIRECTIVA (UE) 2024/1260”, a anunţat ministrul Justiţiei.

Mecanisme mai eficiente privind confiscarea averilor nejustificate

Alina Gorghiu subliniază că această directivă reprezintă o evoluție semnificativă. Ea aduce în prim-plan mecanisme mai eficiente disponibile pentru statele membre în ceea ce privește confiscarea averilor nejustificate.

Este vorba, mai ales, în situațiile în care bunurile respective sunt asociate cu activități comise prin intermediul unei organizații criminale și generează beneficii economice semnificative.

Ministrul Justiției a dat asigurări că va asigura o transpunere rapidă a directivei în legislația națională. Ministerul Justiției, prin ANABI, lucrează intens pentru a preveni criminalitatea, proteja victimele și promova educația juridică, inclusiv prin acordarea de granturi către organizații neguvernamentale.

Angajament ferm al ministrului în sprijinul victimelor infracțiunilor

Alina Gorghiu a menționat că, în timpul mandatului său la Ministerul Justiției, a făcut un angajament ferm în sprijinul victimelor infracțiunilor, în special al femeilor și copiilor.

„Multe din victime sunt femei, sunt copii. Statul român nu putea rămâne pasiv! Accesul victimelor infracţiunilor la ajutorul financiar pentru a face faţă cheltuielilor imediate şi urgente este esenţial. Este funcţional sistemul prin care victimele infracţiunilor pot beneficia de ajutoare materiale pentru plata unor nevoi urgente, sub formă de vouchere”, spune Gorghiu, pe pagina sa de socializare.

Detaliile programului Sprijin pentru victime și comunitate – Infractorii plătesc

Ea a explicat că Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pentru anul 2024 este intitulat „Sprijin pentru victime și comunitate – Infractorii plătesc”. Acesta se află în etapa de analiză a propunerilor de proiecte depuse de organizațiile neguvernamentale.

Scopul acestui program este de a asigura o reutilizare socială vizibilă și consecventă a produselor infracționale, în vederea contracarării efectelor negative ale criminalității asupra victimelor. Conform ministrului, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate devine tot mai consolidată în acest sens.

Alina Gorghiu a menționat că portofoliul ANABI include aproximativ un miliard de lei:

  • 13.705 conturi,
  • 245 de bunuri mobile,
  • un stoc de marfă
  • mai multe tipuri de monedă virtual.

Toate sunt indisponibilizate în cadrul procesului penal, cu o valoare totală de aproximativ 100.000.000 euro.

„Bunul mobil cu valoarea individuală cea mai ridicată este un autovehicul şi este estimat la aproximativ 450.000 Euro”, mai arată Alina Gorghiu.