Majorarea propusă ţine cont atât de fondurile pentru plata acestui drept care sunt alocate în 2010 în bugetele ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, cât şi de faptul că numărul de beneficiari se reduce de la an la an. În anul 2009, ajutorul aprobat era de 135 lei/persoană, beneficiari fiind un număr de 66.291 persoane, iar în 2010 numărul acestora a scăzut la 61.912 persoane, se arată în nota de fundamentare.
Sumele pentru plata ajutorului, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestuia la beneficiari, se suportă din bugetele MMFPS, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.