Proiectul de Hotărâre de Guvern prevede că se acordă ajutor de stat pentru despăgubirea producătorilor de cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de consum care au utilizat sămânţă de cartof certificată, afectaţi de cele două organism de carantină.
Vor putea beneficia de ajutor producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, precum şi persoanele juridice, grupurile de producători sau organizaţii de producători care deţin suprafeţe de teren însămânţate cu sămânţă de cartof certificată în scopul producerii de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a caror productie a fost afectata de organismele de carantina.
Organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care desfăşoară activităţi agricole în scop commercial vor putea primi bani de la stat.
Agricultorii trebuie să figureze în evidenţele APIA
Ajutorul de stat se acordă sub forma unei despăgubiri în valoare de până la 100% din valoarea producţiei afectate. Din valoarea ajutorului se scade orice sumă primită în cadrul unui regim de asigurare, precum şi valoarea producţiei care poate fi industrializată sau comercializată în vederea consumului uman sau animalier.
Banii se vor acorda în baza notificării cu privire la confirmarea prezentei bolilor de carantină, emise de inspectorii fitosanitari din cadrul unităţii fitosanitare către producătorii agricoli.
Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg, aferentă perioadei 2011-2013, este stabilită pe categorii de cartofi şi gradul de contaminare şi este în cazul cartofului de sămânţă cuprinsă între 0,5 lei/kg şi 2,6 lei/kg, iar pentru cartoful de consum se acordă despăgubire de 1.5 lei/kg.
Pentru a primi aceşti bani, agricultorii trebuie să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat.
Cererea de despăgubire se depune anual
Producătorii agricoli trebuie să depună, anual, o cerere de solicitare a ajutorului de stat în termen de 120 zile de la data primirii notificării din partea inspectorilor fitosanitari din cadrul Unităţii Fitosanitare. Cererea se depune la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA, pe raza cărora se află exploataţia unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător. Prin excepţie, pentru recolta anului 2010, cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutorului de stat.
Toate cererile vor ajunge la APIA şi în baza situaţiei centralizatoare transmisă Ministerului Agriculturii se solicită Ministerului Finanţelor deschiderea creditelor bugetare. În cazul în care suma anuală solicitată depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.
Plăţile pentru ajutorul de stat se efectuează începând cu data de 16 noiembrie, după încheierea anului pentru care se solicită ajutor de stat. Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor care au depus cereri în perioada 2011-2013. Alocarea financiară necesară ajutorului de stat se aprobă anual prin HG.