Coreeni au în plan un proiect prin care să construiască fermele într-o clădire. Această construcţie va avea o înălţime de 3 etaje. La cele 2 staje superioare vor fi crescute legume şi cereale, în timp ce primul etaj va servi drept centru de educare.

Fermele vor fi controlate prin intermediul calculatoarelor, astfel încât să furnizeze suficientă lumină, temperatură şi umiditate. Tot prin intermediul calculatoareloe va fi controlat şi nivelul dioxidului de carbon.

Conceptul de ferme verticale a fost introdus pentru prima dată de ecologistului Dickson Despommier în 1999, şi a promovat cultivarea plantelor pe zgârie-nori.