Importanţa unui astfel de subiect a atras reprezentanţi de seamă ai instituţiilor de stat, autorităţilor publice locale şi centrale, ai mediului academic, societăţii civile şi companii private din domeniul IT&C, care s-au întâlnit astăzi în cadrul Conferinţei Agenda Digitală 2014-2020, Politici europene privind sectorul IT&C pentru a dezbate proiectul cu acelaşi nume iniţiat de Ministerul pentru Societatea Informaţională.

În cadrul conferinţei au fost prezentate programele Agendei Digitale concepute pe patru mari direcţii: eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data şi Media Sociale; TIC în e-Educaţie, e-Sănătate, e-Cultură şi e-Incluziune socială; e-Comerţ, Cercetare – Dezvoltare şi Inovare TIC; Broadband şi Infrastructură de servicii digitale. Aceste programe au drept scop crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea economiei digitale şi pentru transformarea pe mai multe niveluri: legislaţie, inovaţie, schimbări procedurale, modificări de comportament etc. Principalul obiectiv al proiectelor de eGuvernare este de a moderniza administraţiile publice centrale şi locale pentru a oferi servicii cetăţenilor şi mediului de afaceri, într-un mod integrat, transparent şi sigur.

Conferinţa a fost deschisă deRăzvan Cotovelea, Ministrul pentru Societatea Informaţională, care a subliniat deschiderea Ministerului, prin proiectele sale, către societatea civilă, mediul de afaceri, mediul universitarşi către organizaţii neguvernamentale,în special către organizaţii profesionale. “România a semnat în luna august documentul cu Comisia Europeanăşi în acest moment avem foarte bine clarificat modul de implementare al fondurilor structurale şi de investiţii 2014-2020.Prin Agenda Digitală reuşim  să introducem principalele intervenţii publice pe care dorim să le finanţăm în perioada imediat următoare: fonduri publice, fonduri private, parteneriatul public privat’’, a declarat ministrul. Domnia sa a mai afirmat că o atenţie deosebită trebuie acordată susţinerii dezvoltării clusterelor şi modului în care acestea vor fi finanţate. “Nu în ultimul rând, considerăm că anul 2015 este anul de graţie al domeniului IT&C când lucrurile ar trebui săînceapă să se întâmple. Avem un mare concern internaţional care urmează să vină în România şi care va crea 3000 de locuri de muncă în domeniul IT&C şi un al doilea concern de peste ocean, ce doreşte să îşi externalizeze o parte din servicii, generând în jur de 1500 locuri de muncă.Prin urmare, este obligaţia noastră să susţinem acest demers pozitiv:prin noi locuri de muncă, noi IMM stimulate săîşi dezvolte activitatea, susţinând creşterea competitivităţii economiei naţionaleşi impunerea României ca un actor important în sectorul IT&C la nivel european. De asemenea, vom susţine şi aplicarea  pentru finanţarea de proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării şi formării profesionale în acest domeniu, cel mai eficace şi eficient produs al şcolii româneşti’’, a menţionat Răzvan Cotovelea.

În cea de-a doua intervenţie, Răzvan Cotovelea a subliniat importanţa securităţii cibernetice ca o stare de bine oferită cetăţenilor din partea instituţiilor. Legea securităţii cibernetice se află momentan în dezbatere în Parlament. Toate invesţitiile şi dezvoltările în domeniul IT&C, ale mediului public şi privat, trebuie asigurate din punct de vedere cibernetic’, a conchis Răzvan Cotovelea.

Marius Bostan, Preşedinte FNTM a declarat în cadrul conferinţei: ‘’Dezbaterea despre Agenda Digitală este importantă pentru managementul modern şi pentru dezvoltarea României bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţii, racordată la Agenda Digitală Europeană. Dezvoltarea internetului şi penetrarea lui în toate aspectele vieţii cotidiene deschide noi oportunităţi pentru antreprenori, administraţie şi cetăţeni. Viteza schimbării creează necesitatea unei informări permanente şi a unei consultări profunde între guvern, administraţia locală, mediul de afaceri, mediul universitar şi academic şi cetăţeni. Prin intervenţiile speakerilor şi participanţilor la acest eveniment s-au creat premise pentru o mai inteligentă fructificare a resurselor existente în următorii ani.’’

Legat de Agenda Digitală, Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial Segment Business, grupul Telekom România, a declarat “Credem ca soluţiile de telcomunicaţii sunt indispensabile unei dezvoltări sociale şi economice pe termen lung. În cadrul Agendei Digitale, România şi-a asumat mai multe obiective ambiţioase, printre care acela de a creşte procentajul românilor care folosesc soluţii de eGuvernare de la 5% în 2013 la 35% în 2020. Suntem pregătiţi să continuăm colaborarea cu autorităţile guvernamentale pentru a atinge obiectivele din Agenda Digitală, oferind soluţii de telecomunicaţii menite să accelereze digitalizarea României şi, implicit, creşterea economică”.

Raed Arafat, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat cu această ocazie că viitorul este extrem de larg pentru posibilităţile pe care le oferă telemedicină. Anul acesta am avut aproximativ 20.000 de transmisii din teren, avand 9 centre de recepţie care primesc aceste date în tip real. Doctor Radu Dop a susţinut importanţa telemedicinei prin faptul că oferă posibilitatea unei a doua opinii în randul specialiştilor într-o situaţie critică.

Evenimentul a fost organizat de Concord Communication cu spijinul partenerului principal Telekom România şi al partenerilor Cisco România, 3M România şi Philips România. Au contribuit cu conţinut de valoare Ministerul pentru Societatea Informaţională, reprezentaţi de seama ai administraţiei centrale, profesori şi academicieni, Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri-FNTM, Asociaţia Municipiilor din România, societăţi şi organizaţii din domeniul IT&C.

Sesiunea a doua a conferinţei a fost axată pe dezvoltarea sectorului de sănătate în contextul Agendei Digitale. Prin crearea sistemului de telemedicină se urmareşte facilitarea accesului la medicina de calitate în randul populaţiei, în special în cazurile în care distanţa reprezintă un factor critic. Telemedicina reprezintă transferul electronic de date medicale (ex. poze de mare rezoluţie, sunete, transmisii video în direct, înregistrări cu privire la pacienţi) dintr-un loc în altul, la mare distanţă.